Hoppa till huvudinnehåll

Konst i landstinget

Diarienummer
AKTNR 125-6435
Konstverk Skylight av Astrid Krogh, på Nya Karolinska Solna, 2016
Syntolkning: Konstverk i byggmiljö

Kulturförvaltningens konstenhet driver arbetet med konstnärliga gestaltningar i vården. Vårdmiljöerna rymmer en fantastisk kulturskatt. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 70 000 konstverk – en av landets största samlingar av modern och samtida konst.

Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö, ute och inne, i personalutrymmen och vårdrum, i trappor och väntrum. Arbetet innefattar både byggnadsintegrerad konst som skapas specifikt för olika sjukhus, och färdiga verk som är flyttbara till exempel målningar och skulpturer.

Verksamheten innebär även att ta hand om den befintliga konsten runt om i Landstingets verksamheter. Det kan handla om att restaurera verk, skapa nya gestaltningar med befintliga verk och ta hand om och arkivera äldre konst.

Specifika förutsättningar

Hur konsten upplevs i sitt sammanhang är centralt. Upplevelsen ska tala till individen, vara något att söka sig emot, erbjuda en stunds reflektion eller distraktion. Samtidigt kan konsten även symbolisera något annat; bidra till att skapa förtroende för vårdapparaten, skapa trygghet och tillit, signalera proffsighet och kunnande. Man söker sig till sjukhus i särskilda tillstånd och i den situationen ska konsten erbjuda något för andra sinnen - alla sinnen.

Förutsättningarna för de konstnärliga gestaltningarna är unika för varje plats. Stor hänsyn tas till miljön och verksamheten; tillståndet hos patienten eller anhörig, tidsaspekten det vill säga hur mycket tid man spenderar på platsen och så vidare. Hänsynen återspeglas i konstnärens utformning av alltifrån kontext till placering, färg, format och andra aspekter.

Utlysningar – en urvalsprocess i tre steg

Vid nya gestaltningar sker en utlysning där yrkesverksamma konstnärer kan delta genom att anmäla sitt intresse. Med hjälp av externa konstkonsulter sker sedan en urvalsprocess i flera steg och instanser. Med i beslutsprocessen finns representanter för vård, service och byggbolag som får bidra med vad som är viktigt utifrån sina perspektiv. Till slut genomförs ett skissuppdrag där två eller fler konstnärer ställs att skissa mot varandra och därefter utses en konstnär för gestaltningsuppdraget. I och med att processen är transparant och involverar olika bedömares kompetenser anser vi att vi får ett bredare tvärsnitt av den svenska konstscenen än tidigare och verk som fungerar i sin miljö nu och lång tid framöver.

Vi eftersträvar att konstnärer är representerade med utgångspunkt från ett mångfaldsperspektiv och bredd när det gäller material, uttryck och tekniker.