Hoppa till huvudinnehåll

Konst i vårdmiljö

Diarienummer
AKTNR 200-6433
Mamma Flamingo och De hundra öarna, gestaltning på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge

Syntolkning: Konstverk i sjukhuskorridor

En av landets största samlingar av modern och samtida konst

Vårdmiljöerna rymmer en fantastisk kulturskatt. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 70 000 konstverk – en av landets största samlingar av modern och samtida konst. Många av verken är integrerade i miljön; i tak, i hissar, som trappräcken, på inom- och utomhusgårdar.

Det är den så kallade enprocentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. När storlandstinget bildades 1971 blev det formellt beslutat att även landstinget skulle tillämpa procentregeln, men med upp till 2 procent av produktionskostnaden. Tack vare det har Stockholms läns landsting idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst som utgör ett rikt kulturarv.

Mer om konsten på sjukhusen

Se konsten på plats

På förfrågan ordnar kulturförvaltningen visningar av konsten för grupper. Visningarna innebär en rundvandring där en guide berättar om hur vi arbetar med konsten, vad som krävas av konsten i vårdmiljöer och om de konstverk som gruppen ser under visningen. Med hänsyn till vårdplatsernas verksamheter krävs god framförhållning vid bokning av visning. Maxantal 20 personer/visning. Kostnad 1.500 kr/grupp och tillfälle. Visningen tar ca 60 minuter. Förfrågan med önskemål om plats och datum mailas till kulturförvaltningen.

 • Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset
  Astrid Lindgrens Barnsjukhus invigdes 1998. Miljön är speciellt anpassad för barn och ungdomar, och överallt i huset möts man av konst!

 • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  När sjukhuset var nytt gjordes omfattande konstnärliga gestaltningar i korridorer och hisshallar, ofta i form av väggmålningar. Utomhusgårdarna är också karaktäristiska för sjukhuset, några formade som landskap, andra med skulpturala verk.
 • Landstingshuset, Hantverkargatan 45
  Arkitekten Carl Christoffer Gjörwell ritade byggnaden i nyantik stil och byggdes 1816-1834 som garnisonssjukhus. Den konst som visas finns huvudsakligen i Landstingssalen, entréhallen, bibliotek, personalrestuaurangen och landstingssalens foajé.
 • Södersjukhusets underjordiska sjukhus
  När Södersjukhuset byggdes i slutet av 1930-talet sprängdes delar av berget bort för att bereda plats för ett underjordiskt sjukhus.  Idag finns här Akut- och katastrofmedicinskt centrum som bedriver forskning, utbildning och övningar inom akut- katastrof och försvarsmedicin.

Konstfaktablad

Länk till sidan för konstfaktablad. Konstfaktabladen kan laddas ned i pdf-format och skrivas ut.