Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till internationella samarbeten

Diarienummer
AKTNR 14-5853
För att underlätta för kulturorganisationer i Stockholms län att söka stöd till kulturprojekt utanför Sverige har kulturförvaltningen inrättat en samordningsfunktion. Hit kan ni vända er om ni har en bra projektidé och behöver hjälp att hitta finansieringskällor.

Vi tar även emot ansökningar om medfinansiering till internationella samarbetsprojekt. I första hand riktar sig stödfunktionen till mindre kulturorganisationer som har sin verksamhet förlagd i Stockholms län.

Förutsättningar för att söka medfinansiering till internationella samarbetsprojekt
  • Ni bör ha bekräftad finansiering från minst en källa utanför Sverige, t.ex. ett EU-stöd, som kräver en nationell medfinansiering

  • En stark projektidé med kulturinriktning

  • En aktivitet som kommer invånarna i Stockholms län tillgodo

  • Gärna ett projekt med fokus på barn och unga 0-25 år