Hoppa till huvudinnehåll

Kultur i hela länet

Diarienummer
AKTNR 18-5993

Landstinget finansierar sex länskulturfunktioner tillsammans med staten. Genom länskulturfunktionerna kan till exempel kommunernas kulturarbetare få stöd och inspiration. Här finns experter i att med kulturens hjälp arbeta med barn och unga. Varje funktion har ett tudelat uppdrag från landstinget och staten där landstinget främst prioriterar verksamhet för barn och unga. Danskonsulenten och Film Stockholm har även ett uppdrag från Stockholms stad.

Film Stockholm

Film Stockholm är länets resurscenter för film och nya medier. Genom filmpedagogisk verksamhet och stöd till unga filmare främjar man film- och mediekulturen i länet.
http://filmstockholm.se/

Dans i Stockholms stad och län

Danskonsulenterna - Dans i Stockholms stad och län - har till uppgift att öka kunskapen och intresset för den professionella danskonsten. Genom subventionsmedel får barn och ungdomar ökade möjligheter att möta konstformen dans.
www.danskonsulentdis.se

Slöjd Stockholm

Hantverk och slöjd är naturliga delar av kulturarvet. Slöjd Stockholm utvecklar och förmedlar kunskap om inhemsk och internationell slöjd, hemslöjdsproduktion och hemslöjdstraditioner.
www.stockholmslansmuseum.se/hemslojd/

Länsmusiken i Stockholm

Länsmusiken i Stockholm verkar i hela länet inom alla musikgenrer, bland annat genom ett skolkonsertutbud.
http://www.musikaliska.com/lansmusiken

Regionbibliotek Stockholm

Genom att utveckla och stödja folkbiblioteken ger Regionbiblioteket Stockholm länet invånare en jämlik informations- och litteraturförsörjning, särskilt till barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, invandrare och boende i glesbygd.
www.regionbiblioteket.se

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum möter sin publik genom skolbesök, vandringsutställningar och kulturstigar. På museet visas utställningar om kulturhistoria, byggnadsvård och konst.
www.stockholmslansmuseum.se

 

Stockholms läns landsting är även huvudfinansiär till Konserthuset.

www.konserthuset.se/Default.aspx?MenuId=30&Meny=Organisation