Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till föreningsliv

Diarienummer
AKTNR 29-6420

Stockholms läns landsting stödjer föreningslivet i länet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter de lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt.

Stöd från Stockholms läns landsting ska bidra till

  • ett mångsidigt och rikt kulturutbud i människors närmiljö
  • barns och ungas utbildning i demokrati
  • barns och ungas inflytande och delaktighet i föreningslivet
  • att förebygga ohälsa
  • möten mellan människor med olika bakgrund
  • att gynna mångfalden i föreningslivet
  • arbete för förståelse och utveckling av kulturarvet

Stöd att söka till föreningsliv

Stödform

Sista ansökningsdag

Stöd till Idrotts- och friluftsorganisationer

7 december 2017

Stöd till Pensionärsorganisationer

22 november 2017

Stöd till Ungdomsorganisationer

18 oktober 2017

Stöd till Handikapprörelsens ungdomsorganisationer

18 oktober 2017