Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till folkbildning

Diarienummer
AKTNR 19-7551

Stockholms läns landsting stöder folkbildningen i länet, dels via studieförbunden och dels via folkhögskolorna.

På det sättet vill Stockholms läns landsting bidra till

 • att stärka och utveckla demokratin
 • att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället
 • att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Staten och landstinget har särskilt fokus på

 • den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen
 • det mångkulturella samhällets utmaningar
 • den demografiska utmaningen
 • det livslånga lärandet
 • kulturen
 • tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionsnedsättning
 • folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

Våra stöd till folkbildning

Stöd

Sista ansökningsdag

Beslut

För studieförbund 22 november 2017 januari 2018