Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag, mål och vision

Diarienummer
AKTNR 261-8725
Dansare på scen
Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Invånare i länet möter konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan. Landstinget ger bidrag till en bred kulturverksamhet och är huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga filharmonikerna.

Stöd till kultur- och föreningslivet, konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur och hälsa är våra kärnverksamhet. Barn och unga är en prioriterad grupp som vi bland annat når genom våra verksamhetsstöd länskulturfunktionerna DIS Dans i Stockholms stad och län, Film Stockholm, Slöjd Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek Stockholm och Stockholm läns museum.

Kulturförvaltningens uppdrag

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar på uppdrag av landstingets kulturnämnd.

Läs mer om Kulturnämndens sammanträden och handlingar på sll.se

Kulturnämndens mål

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Kulturnämndens vision

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region

Landstingets mål med kultur i länet

I landstingets budget för 2018 kan man läsa om mål och hur de ska redovisas efter årets slut.
Kort kan följande punkter sammanfatta de övergripande målen för kultur.

Barn och unga prioriteras.
En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga.

Strategisk samordning av länets resurser.
Andel kommuner där kulturnämnden har utvecklat samarbete med kommunföreträdare, kulturaktörer och civilsamhället ska redovisas.

Kultursstöd för upplevelser, delaktighet och möten.
Andel kommuner som nås av kulturnämndens stöd ska redovisas.

Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården.
Vid byggnation är två procent av produktionskostnaderna för vårdlokaler samt en procent för övriga lokaler avsatt till konst. Antalet patienter som nås av kultur i vården ska öka jämfört med 2016.


Fatal error: Class 'FeedsHTTPCache' not found in /usr/share/nginx/html/main/includes/cache.inc on line 32