Hoppa till huvudinnehåll

Konstanmälan - inom landstinget

Diarienummer
AKTNR 1820-6429
Upphängning av konst på en mottagning. Foto: Erja Lempinen
Syntolkning: Två personer arbetar med hängning av konstverk på vägg
Vi på landstingets kulturförvaltning ansvarar för den konst som finns i landstingets lokaler, främst i olika vårdmiljöer. Om ni arbetar på en sådan plats och behöver hjälp med konst i era lokaler gör ni en anmälan till oss.

Konstenheten vid kulturförvaltningen har uppdraget att förse Stockholms läns landstings lokaler med konst. Vid alla renoveringar, om- och nybyggnationer där produktionskostnaden överstiger 3 miljoner kronor avsätts pengar till inköp av konst.

Vid mindre uppdrag, eller när lokalerna är hyrda, uppstår inget konstanslag, men då kan vi hjälpa till genom att omplacera verk ur det befintliga konstinnehavet. Din arbetsplats kan ansöka om ett sådant uppdrag genom att fylla i en ansökan nedan.

Anmäl i god tid

Tillgången på konst varierar mycket och mängden konst som behöver vård eller omplacering är ofta stor. Därför kan det tyvärr vara svårt för oss att ange hur lång väntetiden är. Vi arbetar för att hålla väntetiderna så korta som möjligt, men hoppas på förståelse för att det ibland kan dra ut på tiden. Skicka därför in er anmälan så tidigt som möjligt, särskilt om uppdraget ska vara klart till ett visst datum.

Så här arbetar vi med att placera konst från samlingen

  • Ett första urval av konst görs av en av våra konstsakkunniga, oftast baserat på ett besök i era lokaler.
  • Därefter sker ett samråd med er i personalen och ni utser två till tre personer som har övrigas mandat att representera verksamheten.
  • Vi prioriterar patientutrymmen såsom besöks- och undersökningsrum, väntrum och korridorer, samt gemensamma publika utrymmen såsom konferensrum.
  • Vi rekommenderar att lokalerna, om möjligt, är färdigmöblerade och i övrigt i gott skick, allt för bästa resultat.
  • Ibland kan det handla om att i första hand omdisponera och hänga om den konst som redan finns i lokalerna.

Till dig som är konstansvarig

Varje arbetsplats som har konst från landstingets kulturförvaltning har utsett en person i personalen som konstansvarig. Den konstansvarige har som uppgift att se till att konsten sköts på bästa sätt på arbetsplatsen och fungerar som kontaktperson för kulturförvaltningen.
Gå vidare till en separat sida för mer information till konstansvariga.

 

Ansvarig chef eller verksamhetsledare ska godkänna ansökan innan den skickas in.

Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Stockholms läns landsting lagrar de personuppgifter du registrerar. Läs mer här

Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Stockholms läns landsting lagrar de personuppgifter du registrerar.

Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera webbplatsen. Uppgifterna kommer endast att användas i samband med kommentarer i bloggen och delad social media.