Hoppa till huvudinnehåll

Audition 28-31 augusti 2018

Diarienummer
AKTNR 2437-8646

 

Till artister och kulturarbetare i Stockholms län:

Stockholms läns landsting kommer att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för ”Kultur och hälsa i vård och omsorg” (tidigare Kultur i vården) inför 2019/2020.

 

Kulturens roll inom vård och omsorg är mer än bara underhållning. Kulturupplevelser kan hjälpa till att aktivera minnet hos äldre, skapa delaktighet, motivera och aktivera patienterna. Utbudet kommer därför att fokusera på MÖTEN. Möten mellan publiken och artisterna, men även möten mellan olika konstformer. Därför skapar vi kategorin MUSIK& (utöver ”vanliga” musikprogram) som ska vara mer gränsöverskridande och kombinera olika konstformer.

Dessutom söker vi nya aktörer – gärna med annan etnisk bakgrund – och fler bidrag inom konst, film, teater och dans samt högläsning på andra språk än svenska. Vi vill gärna erbjuda våra beställare kulturprogram de inte hört eller sett förr för att skapa mer omväxling och ge fler kulturaktörer en chans att få vara med. Ni som är medverkande i det aktuella utbudet och gärna vill komma med på audition uppmanas därför att söka med nytt programinnehåll eller ny programform.

Ansökan med programförslag kommer att tas emot fr o m den 29 mars till den 1 juni 2018.
Audition äger rum på Musikaliska i Stockholm 28 – 31 augusti 2018.

Mer om vilka kategorier som kan söka till den kommande audition och vilka krav som ställs följer inom kort.