Hoppa till huvudinnehåll

Barn och unga - ett prioriterat område

Diarienummer
AKTNR 2355-7673
Tre ungdomar i stadsmiljö

Syntolkning: Tre ungdomar i stadsmiljö

Barn och unga är en prioriterad målgrupp hos kulturförvaltningen. Landstinget ger stöd till kultur- och föreningsliv som huvdsakligen ska gå till verksamheter för barn och unga. Landstingets länskulturfunktioner riktar sig främst till barn och unga och har ett varierat utbud inom film, kulturhistoria, konst, litteratur, dans, musik och slöjd. 

Alla verksamheter inom Stockholms läns landsting ska arbeta med att stärka barn och ungas rättigheter, enligt landstingets handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter. För kulturförvaltningen är barn och unga är en prioriterad målgrupp som vi framförallt når genom stöd till kultur- och föreningslivet barn- och ungdomsverksamheter, och genom våra länskulturfunktioner: DIS - Dans i Stockholms stad och län, Film Stockholm, Slöjd Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek Stockholm och Stockholm läns museum.  

Kulturförvaltningens arbete syftar till att förbättra bemötande av barn och unga, att ge information samt att öka barns och ungas delaktighet och inflytande.