Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till internationella samarbeten

Diarienummer
AKTNR 14-7953
bild_hand_karta
För att underlätta för kulturorganisationer i Stockholms län att söka stöd till kulturprojekt utanför Sverige har kulturförvaltningen inrättat en samordningsfunktion. Vänd er till oss om ni har en bra projektidé och behöver hjälp att hitta finansieringskällor.

Det finns olika stöd att söka!

Projektstöd söks på kulturförvaltningens sida. Läs vad som gäller på sidan om Projektstöd.
Medfinansiering för ett redan beviljat EU-projekt kan sökas via samordnare på kulturförvaltningen.

Ibland behöver man stöd inför en ansökan. Kontakta gärna vår samordnare för att ställa frågor.

Medfinansiering till internationella samarbetsprojekt

I första hand riktar sig stödet till mindre kulturorganisationer som har sin verksamhet förlagd i Stockholms län och som redan har ett beviljat EU-stöd och nu söker finansiering i länet. Kontakta oss för att söka Medfinansiering till internationella samarbetsprojekt. Förutsättningar för att söka medfinansiering till internationella samarbetsprojekt:

  • Ni bör ha bekräftad finansiering från minst en källa utanför Sverige, t.ex. ett EU-stöd, som kräver en nationell medfinansiering

  • En stark projektidé med kulturinriktning

  • En aktivitet som kommer invånarna i Stockholms län tillgodo

  • Gärna ett projekt med fokus på barn och unga 0-25 år

Tips om andra finansieringsmöjligheter

Här har vi samlat länkar till andra organisationer som erbjuder stöd till internationella kultursamarbeten:

European Cultural foundation
Europa Direkt Intercult: Information om EU:s program
EU:s stöd och program
Konstnärsnämnden
Kreativa Europa Desk Kultur
Kreativa Europa Desk Media
Kulturrådet/internationella bidrag
Nordiska Kulturfonden: För nordiska samarbeten
Nordisk kulturkontakt
PostkodStiftelsen
Svenska Institutet
UHR: Erasmus+ Utbildning
Ungdomsstyrelsen: Erasmus+ Ungdom