Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 2233-6155
Kompetenscentrum för kultur och hälsa startade 2016 och förväntas vara i full rullning 2018. Syftet är att strategiskt arbeta för att kultur ska bli en integrerad del av hälso- och sjukvården.

Kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans fått i uppdrag att etablera en gemensam plattform för kultur och hälsa inom vården. Det övergripande målet för Kompetenscentrum för kultur och hälsa är att sammanföra forskare, kulturutövare, vårdgivare och vårdtagare och fungera som en knutpunkt för dessa perspektiv.

Ett viktigt delmål är att synliggöra sambandet mellan kultur och hälsa och sprida kunskap om dess goda effekter. Kompetenscentrum för kultur och hälsa kommer också, i enlighet med Stockholms läns landstings redan pågående arbete, att stödja arbetet med konst, kultur och hälsa i vården samt främja kunskapsutveckling och utbyte.

 


Kontakt

Haris Agic, projektledare                          
Telefon: 072-598 15 33                                        
E-post: haris.agic@sll.se

Katarina Wikström, kommunikatör
Telefon: 072-598 15 43
E-post: katarina.wikstrom@sll.se