Hoppa till huvudinnehåll

Konstanmälan - inom landstinget

Diarienummer
AKTNR 1820-7649
Upphängning av konst på en mottagning. Foto: Erja Lempinen
Syntolkning: Två personer arbetar med hängning av konstverk på vägg
Landstingets kulturförvaltning ansvarar för den konst som finns i landstingets lokaler, främst i olika vårdmiljöer. Om ni arbetar på en sådan plats och behöver hjälp med konst i era lokaler gör ni en Konstanmälan till oss vi webbformuläret längre ned på sidan.

Konstenheten vid kulturförvaltningen har uppdraget att förse Stockholms läns landstings lokaler med konst. Vid alla renoveringar, om- och nybyggnationer där produktionskostnaden överstiger 3 miljoner kronor avsätts pengar till inköp av konst.

Vid mindre uppdrag, eller när lokalerna är hyrda, uppstår inget konstanslag, men då kan vi hjälpa till genom att omplacera verk ur det befintliga konstinnehavet. Din arbetsplats kan ansöka om ett sådant uppdrag genom att fylla i en ansökan nedan.Kulturförvaltningen hanterar inte enskilda personers önskemål om ny- eller annan konst på arbetsrum, ärenden kan bara hanteras som gäller avdelning. Tala med den som är utsedd konstansvarig för er arbetsplats/sjukhus.

Ärenden/Anmälan för ny konst tillfälligt stängd

Just nu pågår stora strategiska fastighetsinvesteringar inom ramen för landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård. På grund av omfattande ombyggnationer och omflyttningar har konstenheten för närvarande stor arbetsbelastning och kan dessvärre inte ta emot ansökningar gällande ny-/ omhängning av konst.

Vi tar dock emot ärenden gällande evakuering, renovering och återlämning av konstverk via formuläret nedan.

Konstanmälan - kontakt sker genom formuläret nedan

Ansvarig chef eller verksamhetsledare ska godkänna ansökan innan den skickas in.

Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Stockholms läns landsting lagrar de personuppgifter du registrerar. Läs mer här

Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Stockholms läns landsting lagrar de personuppgifter du registrerar.

Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera webbplatsen. Uppgifterna kommer endast att användas i samband med kommentarer i bloggen och delad social media.