Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 2616-11615
Region Stockholm har en lång tradition av att tillhandahålla konst och kulturupplevelser i vårdmiljöer. Ändå är arbetet med kultur som kunskapsfält inom vården bara i startgroparna. Kulturförvaltningen arbetar för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med tiden integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter. 

 

Kulturen möter framtidens hälsoutmaningar

Region Stockholm står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom äldreomsorgen och inom psykiatri. Vi blir allt fler, vi lever allt längre och vi bär med oss olika livserfarenheter. Hälso- och sjukvårdslagen anger att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Kultur och hälsa som kunskapsfält kan främja arbetssätt där individen står i centrum och bidra med nya metoder i arbetet med behandling och omvårdnad. Sådana arbetssätt kan främja det som WHO kallar existentiell hälsa – en känsla av meningsfullhet – som är en faktor som har visat sig kunna bidra till hälsovinster inom alla områden av hälsa: fysiskt, psykiskt och socialt.

Rehabilitering med kultur. Foto: Filip Carlsson

Rehabilitering med kultur för smärtpatienter på Danderyds sjukhus.

Region Stockholms arbete med kultur och hälsa

Kulturförvaltningens olika verksamheter rör sig inom området kultur och hälsa. Uppdragen består bland annat i att förse vårdmiljöer med konst, erbjuda beställningsbar kultur till vårdverksamheter och att stödja kulturaktörer som arbetar på sjukhus och äldreboenden. Ett särskilt Kompetenscentrum för kultur och hälsa finns också för att starta upp samarbeten och sprida goda exempel. Utöver det finns sex länskulturfunktioner som arbetar främjande med olika uttryck: film, dans, musik, museum, slöjd och bibliotek. Del av deras uppdrag är att arbeta med hälsa.

Konstsamtal på Handengeriatriken

Konstsamtal för patienter på Handengeriatriken. 

 
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
Beställningsbart kulturutbud
Projektstöd kultur och hälsa
Konst i vårdmiljö
Film Stockholm
DIS/Dans i Stockholms stad och län
Länsmusiken i Stockholm
Stockholms läns museum
Slöjd Stockholm
Regionbibliotek Stockholm