Hoppa till huvudinnehåll

Kulturella och kreativa sektorn

Diarienummer
AKTNR 17-11588

Kulturnämnden har landstingsfullmäktiges uppdrag att verka för att utveckla samarbetet mellan kultur- och näringsliv i Stockholms län och främja entreprenörskap inom kultursektorn.

Kreativa Stockholm

Tillsammans med Länsstyrelsen och Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen ansvarar Kulturförvaltningen för att leda och samordna handlingsplanen Kreativa Stockholm. Den handlar om att utveckla förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen.

I arbetet deltar ett antal kommuners kultur- och näringslivschefer och företrädare för kulturbranschen. Arbetet bedrivs i ett antal specifika projekt med kultur- och näringslivsperspektiv och spridning i hela länet (se strukturskiss). Aktörerna arbetar självständigt och i olika konstellationer med att genomföra insatser enligt handlingsplanen.

Under 2016 ligger fokus på kulturens roll i stadsplaneringen till följd av den starka inflyttning och expansion som sker i många av länets kommuner.

Transit Kulturinkubator

Transit
Syntolkning: Kvinna sitter vid skrivbord med affischer för olika kulturverksamheten i bakgrunden.

Föreningen Transit Kulturinkubator drivs med stöd av Stockholms läns landsting. Verksamheten syftar till att fler av länets konstnärer och kreatörer ska kunna utöva sitt konstnärskap och livnära sig på sin kompetens.

I verksamhetens lokaler vid Telefonplan erbjuds rådgivning, kontorsplats, aktiviteter och erfarenhetsutbyte för scenkonstnärer, filmare, musiker, formgivare, bildkonstnärer och konsthantverkare.

Konstnärerna ska vara utexaminerade från en konstnärlig högskola eller motsvarande och antas till Transit Kulturinkubator under två år för att nätverka och utveckla ett brett utbud av konstnärliga verk och projekt samt innovativa produkter och tjänster.

Transit Kulturinkubator leder och samordnar även det regionala kulturinkubatorsnätverket där Filmbasen i Botkyrka, Konstfack Alumni och SITE vid Telefonplan samt starthusverksamheterna vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm ingår.

Nätverket syftar till att utveckla och långsiktigt etablera stöd till både befintliga och blivande verksamheter med konstnärlig inriktning inom film, musik, scenkonst, formgivning, bildkonst och konsthantverk i Stockholms län.