Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Diarienummer
AKTNR 39-5982

Offentligt finansierad kultur ska vara tillgänglig för alla. Här får du tips på åtgärder och kontaktinformation till organisationer som har sakkunskap om tillgänglighetsfrågor.

Läs landstingets program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Mer än bara trösklar.

Samverkansråd för tillgänglighet

Fyra gånger per år träffar kulturförvaltningen funktionsorganisationerna för samråd, för att säkerställa en tillgänglig verksamhet för alla.

Medlemmar i rådet

Exempel på tillgänglighet vid evenemang

 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning
 • Textning
 • Parfymfria föreställningar

Exempel på tillgänglighet i lokaler

 • Hörselslinga
 • Ledsagning
 • Nedsänkt biljettlucka
 • Snöröjd entré
 • Parkeringsplatser
 • Ramper
 • Reserverade platser för handikappade, möjlighet att boka rullstolsplatser via internet
 • Taktila skyltar (skyltar med punktskrift)
 • Toaletter anpassade för personer med funktionsnedsättning
 • Den som svarar i telefon/e-post vet hur tillgängliga lokalerna är, var det finns ramper, dörröppnare, rullstolsplatser, toaletter, parkering etcetera och ha information om lokalen på webbplatsen.