Hoppa till huvudinnehåll

Om kulturutbud

Diarienummer
AKTNR 2541-9494
Stockholms läns landsting har lång tradition av att erbjuda patienter ett varierat kulturutbud där de befinner sig. 
Vårdens verksamheter har möjlighet att beställa kulturutbud till subventionerat pris. Kulturaktörer har också möjlighet att söka subventioneringsstöd för program till vård och omsorgsverksamheter. 
Om kultur och hälsa
Vi pratar om kultur och hälsa som ett ganska brett fält. Ibland är fokus på det som sker i samarbete med kommuner, kultur inom vård och omsorg. I landstinget handlar det om kultur inom hälso- och sjukvård. Målet med all vår verksamhet är att den ska vara anpassad för mottagaren, den som möter kulturen. Därför krävs det många olika kompetenser i arbete med kultur och hälsa. Ett nyinrättat Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar med att belysa den forskning som pågår kring kulturens hälsofrämjande efffekter. Det beställningsbar kulturutbudet presenteras i en digital katalog och kan beställas från vintern 2018. Just nu pågår uttagning av medverkande.