Hoppa till huvudinnehåll

Projekt: Regional tillgång till kulturskola och idrottsanläggningar

Diarienummer
AKTNR 2220-6438
Stockholms Unga Blåsarsymfoniker Barnens Kulturdag, foto Anna Molander

Syntolkning: Ungdomar uppträder och spelar i orkester på scen.

"Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill", det är den kortfattade beskrivningen av ett treårigt projekt som startade den 1 september 2016.

Majoriteten av Stockholms läns kommuner driver genom FSKF, Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer, projektet tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas organisation. Projektmedel har även beviljats både av Vinnova och Allmänna Arvsfonden. Målet är att underlätta för barn och ungdomar som av olika anledningar vill gå i kulturskola eller utöva idrott någon annanstans i länet än i sin hemkommun. 

Läs mer om projektet, och följ arbetet på projektets webbplats.