Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning Scenkonststöd

Diarienummer
AKTNR 70-9311
Scenkonstgrupperna ska redovisa bland annat spelplats, antal genomförda föreställningar samt antal barn och ungdomar i publiken efter varje avslutad bidragsperiod.

Förbered nedan bilagor:

  • Verksamhetsberättelse

  • Årsredovisning, undertecknad

  • Revisionsrapport, undertecknad

  • Revisionsberättelse, underskriven (Om organisationens totalt beviljade stöd uppgår till mer än 4 prisbasbelopp ska revisionsberättelsen vara upprättad av autoriserad revisor. 2018 utgör 4 prisbasbelopp 182 000 kr.)

Om verksamheten som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan ska förvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela eller del av stödet ska återbetalas till kulturnämnden. Även vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.