Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning Verksamhetsstöd

Diarienummer
AKTNR 86-9389
Landstingets Verksamhetsstöd ska redovisas senast 30 juni året efter verksamhetsåret.

Hur går redovisningen till?

Genom att skicka in kulturförvaltningens redovisningsformulär. Formuläret innehåller bland annat:

  • beskrivning av genomförd verksamhet
  • ekonomisk redovisning
  • antal publik/besökare
  • åldersuppdelad statistik
  • annan relevant information.

Till redovisningen ska även nedan bifogas:

  • underskriven verksamhetsberättelse
  • underskrivet bokslut, upprättat enligt god redovisningssed
  • revisionsberättelse, om organisationens totala stöd från landstinget för budgetåret uppgår till mer än fyra prisbasbelopp per år (år 2017 utgör fyra prisbasbelopp 179 200 kr) ska den ekonomiska redovisningen styrkas av auktoriserad revisor.
  • redovisningen är giltig när även ett signeringsdokument är inskickatDokumentet med instruktioner laddar du ner från tacksidan när du är klar med formuläret, eller via en länk i ett mail du får efter att du slutfört och skickat in redovisningsformuläret.

Av redovisningen ska klart framgå hur landstingets stöd använts. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.
 

Uppföljning

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från landstinget måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur landstingets stöd använts i verksamheten.