Hoppa till huvudinnehåll

Sök Projektstöd

Diarienummer
AKTNR 2191-7616
Ansökan till Projektstödet görs via webbformulär, se länk till höger. Innan du loggar in, läs igenom punkterna under ”Inför ansökan” nedan.

Inför ansökan

  • Läs Villkor för Projektstöd 2018

  • Beskrivningen av projektet ska vara skriven så att den kan ligga till grund för bedömning och beslut. Den bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. En mer detaljerad projektplan kan bifogas till ansökan.

  • Organisationer som söker stöd om 500 000 kr eller mer kommer per automatik få besvara en miljöchecklista i ansökningsformuläret.

  • Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.

Beslut om avslag eller bifall

Beslut meddelas via e-post till ansökans kontaktperson.

Om stöd beviljas

Om stöd beviljas bifogas ett villkorsdokument till beslutsmeddelandet som ska signeras av organisationens firmatecknare. Beviljat stöd betalas ut efter att detta inkommit till kulturförvaltningen.

Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Stockholms läns landsting. (Skriv i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Stockholms läns landsting.)

Projektstöd ska redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Läs mer om redovisning.