Hoppa till huvudinnehåll

Sök Scenkonststöd

Diarienummer
AKTNR 69-9213
Ansökan till Scenkonststöd görs via ett webbformulär här på kultur.sll.se, se länkar till höger. Innan du loggar in, läs igenom punkterna nedan.

Inför ansökan

 • Läs stödets villkor.

 • Organisationer som söker stöd om 500 000 kr eller mer kommer per automatik få besvara en miljöchecklista i ansökningsformuläret. Läs om vårt miljöarbete.

 • Dokument att bifoga till ansökan:

  • Budget för nästkommande år

  • Aktuell miljöplan godkänd av styrelsen, om ansökan gäller 500 000 kr eller mer. 

  • Föregående års:

   • Verksamhetsberättelse

   • Årsredovisning, underskriven

   • Revisionsberättelse, underskriven (Om ansökan gäller mer än 4 prisbasbelopp, dvs. 182 000 kr för 2018, ska revisionsberättelsen vara upprättad av auktoriserad revisor.)

 • Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.

 • Ansökningar som inte är kompletta handläggs inte.

 • Organisation som är försenad med redovisning av tidigare stöd beviljas ej nytt stöd förrän redovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen. 

Beslut om avslag eller bifall

Beslut meddelas via e-post till ansökans kontaktperson.
 

Om stöd beviljas

Om stöd beviljas bifogas ett villkorsdokument till beslutsmeddelandet som ska signeras av organisationens firmatecknare. Beviljat stöd betalas ut efter att detta inkommit till kulturförvaltningen.

Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Stockholms läns landsting. (Skriv i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Stockholms läns landsting.)

De utvalda scenkonstgrupperna och föreställningarna presenteras i Scenkonstkatalogen. Länets kommuner, utom Stockholms stad, kan sedan under en viss tidsperiod beställa föreställningar/projekt hos grupperna som gör en fördelning mellan kommunerna för att tillgodose en geografisk spridning i länet - läs mer i Regler och anvisningar för Scenkonststöd.

Scenkonststöd 2018/2019 ska redovisas senast i den första oktober 2019.