Hoppa till huvudinnehåll

Sök Verksamhetsstöd

Diarienummer
AKTNR 2145-9390
 

Inför ansökan

 • Läs villkoren för stödet

 • Organisationer som söker stöd om 500 000 kronor eller mer kommer per automatik få besvara en miljöchecklista i ansökningsformuläret

 • Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in 

 • Informera oss gärna om det sker förändringar i verksamheten efter att ansökan skickas in så vi har en så komplett bild som möjligt

Följande dokument ska bifogas/laddas upp i formuläret vid ansökan

 • Verksamhetsplan för de år som ansökan avser inklusive budget för år ett

 • Aktuella stadgar (gäller föreningar och stiftelser)

 • Verksamhetsberättelse

 • Signerat bokslut

 • Signerad revisionsberättelse

 • Arbetsmiljöpolicy gällande sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld

 • Aktuell miljöplan godkänd av styrelsen (gäller vid ansökan om 500 000 kronor eller mer per år)

 • Miljöcertifiering ISO14001 eller EMAS (gäller vid ansökan om 7 miljoner kronor eller mer per år)

Läs mer om kulturnämndens miljökrav här

 

Beslut om avslag eller bifall

Beslut meddelas via e-post till ansökans kontaktperson.