Hoppa till huvudinnehåll

Sök Verksamhetsstöd

Diarienummer
AKTNR 2145-7519
Sista ansökningsdag var den 5 september 2017. Beslut tas i kulturnämnden den 13 december 2017.

Inför ansökan

 • Läs Villkor för Verksamhetsstöd 2018

 • Organisationer som söker stöd om 500 000 kronor eller mer kommer per automatik få besvara en miljöchecklista i ansökningsformuläret

 • Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in 

 • Informera oss gärna om det sker förändringar i verksamheten efter att ansökan skickas in så vi har en så komplett bild som möjligt

Följande dokument ska bifogas/laddas upp i formuläret vid ansökan

 • Verksamhetsplan för de år (2018/2019/2020) som ansökan avser inklusive budget för 2018

 • Aktuella stadgar (gäller föreningar och stiftelser)

 • Verksamhetsberättelse 2016*

 • Bokslut 2016*

 • Revisionsberättelse 2016*

 • Aktuell miljöplan godkänd av styrelsen (gäller vid ansökan om 500 000 kronor eller mer per år)

 • Miljöcertifiering ISO14001 eller EMAS (gäller vid ansökan om 7 miljoner kronor eller mer per år)

Läs mer om kulturnämndens miljökrav här

*Gäller ej organisationer som har redovisat Verksamhetsstöd 2016 eller Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet 2016 till kulturförvaltningen och därmed redan skickat in dessa bilagor.

Beslut om avslag eller bifall

Beslut meddelas via e-post till ansökans kontaktperson.
 


 

 

 


Fatal error: Class 'FeedsHTTPCache' not found in /usr/share/nginx/html/main/includes/cache.inc on line 32