Hoppa till huvudinnehåll

Konst på Danderyds sjukhus

Diarienummer
AKTNR 201-12928
DS korridor

Danderyds sjukhus invigdes 1964 och var då ett modernt storsjukhus. Sjukhuset ritades i den så kallade Internationella stilen av arkitekterna Carl Evin Sandberg och Folke Löfström med modulindelade fasader bestående av glasfyllningar och plåtkassetter i en blå färgskala. Hela sjukhusområdet har en mycket enhetlig karaktär. Danderyds sjukhus är idag ett av länets större akutsjukhus med uppemot 500 vårdplatser och 3 300 anställda. Just nu pågår ny- och ombyggnation av sjukhuset. Konsten är en del av framtidens Danderyds sjukhus. November 2019 invigs ny akutvårdsbyggnad.

Danderyds sjukhus är utbyggt i omgångar vilket resulterat i flera olika fasaduttryck. Den nya akutvårdsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. Byggnadens placering är central och kommer att träda fram bland de övriga byggnadsvolymerna. Hela sjukhusets identitet som akutsjukhus finns innehållsmässigt i denna byggnad.

Det konstnärliga gestaltningsprogrammet bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009 men ändrade förutsättningar gör att planeringen av de konstnärliga insatserna kommer att omarbetas och utvecklas. Arbetet sker i dialog med husarkitekt, landskapsarkitekt, representanter för sjukhuset och projektledare från Locum.

Tobias Törnqvist_PM

Arboretum_Petter Hellsin_Foto PM

Ludvig skissbild

Sjukhusets äldre konstnärliga gastaltningar är monumentala verk från 1950- och 60-talen. De placerades på centrala platser, t.ex. i entréer som Tyra Lundgrens stengodsrelief och Arne Lindbergs mosaik. Ett annat exempel är Christian Bergs skulptur Födelsen från 1965 som med åren kommit att bli starkt förknippad med sjukhuset.

Skulpturer i och runt huvudentrén
I och runt huvudentrén finns flera konstverk. I dammen utomhus står Tyra Lundgrens bronsskulptur Fågelpelare och inne i entréhallen fortsätter temat skulptur med verk av bland andra Lena Cronqvist, Sam Westerholm och Edvin Öhrström. Ann Magnussons blästrade glashus är placerat på innergården och erbjuder en fristad för den som behöver.

Konst från 1970-talet
Under 1970-talet byggdes de södra kvarteren med i första hand geriatrik, psykiatri och rehabilitering. Då tillkom flera större utsmyckningar som till exempel utomhusskulpturen Blommande träd av Carl Emil Berglin, Nils Kölares måleri i trapphallen vid entrén i byggnad 42 och Ivar Lindecrantz polykroma träreliefer i en av korridorerna i byggnad 38.

Restaurang Fontänen
2001 återinvigdes den nyrenoverade restaurangen. Här samsas Ulla Viottis stengodsrelief från 1971 med nyare konst som Anna Sörenssons textila tryck Våglängd och Cajsa Holmstrands grafiska svit i 21 delar. På utomhusgården står Magnus Perssons Spejare, en skulptur i rostfritt stål.

Tyra Lundgren_DS_Foto CF