Hoppa till huvudinnehåll

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Diarienummer
AKTNR 225-16119

När Huddinge sjukhus stod klart i början av 1970-talet var det den största vårdbyggnad som uppförts i Sverige.

Man planerade för en effektiv vård och resultatet blev långa raka huskroppar med breda korridorer ritade av HLLS Arkitektkontor AB. För att balansera det storskaliga och rationella bearbetades byggnadens betongfasader med rytmiska former i betongen och inslag av blått planglas. Ett ambitiöst program för konst och miljö arbetades fram där en framträdande tanke var: ”Där det finns många människor där skall det också finnas mycket konst.”

Skulptur, tema för konsten i huvudentrén

I och omkring huvudentrén har mycket hänt sedan sjukhuset var nytt. Stora förändringar kommer också att ske framöver med ombyggnad av entrétorg och parkeringshus. Framträdande idag är utomhusskulpturen Natt och Dag av PO Ultvedt. I främre delen av entréhallen finns Gert Marcus Färgrum och Eva Langes bronsskulpturer Strå och i en av entréhallens nischer.

Utomhusgårdarna utmärker sjukhuset

Karaktäristiskt för sjukhuset är de konstnärligt utformade utomhusgårdarna där varannan gjordes grön och varannan stenig. De två största gårdarna fick skulpturala verk varav idag endast Einar Höstes Rymdfackverk finns kvar. Gårdarnas utformning har även en funktion som orienteringspunkter och är tänkta att betraktas inifrån de glasade förbindelsegångarna. De är viktiga offentliga rum för byggnaden. Också de stora invändiga ljusgårdarna, som löper genom flera våningsplan har konstnärliga gestaltningar.

Ursprunglig färgsättning

Färgsättingen i sjukhusets allmänna ytor är än idag den ursprungliga med bärande element som pelare och hisschaktens väggar i mörkt grafitgrå färg och vita väggar. Golven har en ledfärg per våningsplan för att göra det lättare att orientera sig. De rymliga hisshallarna är viktiga platser för konst.

Meditationsrummet, en kopia från FN-huset

Meditationsrummet har tillkommit som en kopia av meditationsrummet i FN-huset i New York, planerat av Dag Hammarskjöld. Det är ett rum tänkt för alla religioner och saknar därför de traditionella religiösa symbolerna. Merike Kaugesaars textilkonstverk kan ge associationer såväl till språk och tecken som till materiens mikroskopiskt små byggstenar.

Ett av Europas största sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset omfattar organisatoriskt sjukhusen i Huddinge och Solna. Det är Europas största sjukhus med omkring 1700 vårdplatser. Man har nära samarbete med Karolinska Institutet.

På väg mot framtidens vård

För att möta det växande vårdbehovet i Stockholms län genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på länets hälso- och sjukvård. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har fått nya lokaler för bland annat operations- och röntgenavdelningar. Det innebär att kulturförvaltningen arbetar med ett stort antal konstprojekt i hela länet, också på Karolinska Huddinge.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge moderniseras och byggs ut ytterligare. Region Stockholms strategiska investering för Huddinge kallas CHOPIN (Centrum i Huddinge för Operation och Intervention) innehåller flera nya operationssalar och interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Nybyggnationen bidrar till moderna arbetsprocesser och kommer att ha stor påverkan på hela sjukhusets verksamhet, helt i enlighet med satsningen Framtidens hälso- och sjukvård. Syftet är att stärka kvaliteten i vården genom förbättrad tillgänglighet och ökad effektivitet.

Verksamheten i CHOPINs lokaler präglas av intensiv vårdverksamhet med operation och röntgen i centrum. Konsten måste förhålla sig till denna specifika vårdverksamhet. Investeringsprojektet innehåller även sjukhusets ombyggda förlossnings- och uppvakningsavdelning.
 

Innehållsansvarig: Martin West