Hoppa till huvudinnehåll

Sök Verksamhetsstöd senast 27 september

Landstingets kulturnämnd vill genom Verksamhetsstödet till regional kulturverksamhet ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till organisationer som har stor betydelse för Stockholms läns kulturliv.

Kulturnämnden fördelar totalt 52 miljoner kronor per år i verksamhetsstöd till ett trettiotal organisationer. Stödet riktar sig i första hand till länsfunktionerna inom kulturområdet i Stockholms län, t.ex. länsmuseet, länsmusiken, Regionbiblioteket och länsdanskonsulenten.

Det finns dessutom några organisationer som till stor del finansieras via verksamhetsstödet, t.ex. Sveriges Synskadades riksförbunds taltidning "Läns och riksnytt". Andra som får stöd är till exempel Folkoperan, Cirkus Cirkör och Internationella biblioteket.

Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda den 27 september.

Se vilka som har Verksamhetsstöd för 2011

Läs mer om Verksamhetsstödet