Hoppa till huvudinnehåll

Budget 2012

Majoriteten i landstinget har presenterat sitt budgetförslag för 2012. Det ska debatteras och beslutas i landstingsfullmäktige den 14–15 juni. Nämnder och styrelser fastställer sedan sina budgetar i höst. Enligt förslaget utökas landstingsbidraget till kulturnämnden med 12 miljoner, varav 7 miljoner till Konserthuset, som landstinget är huvudfinansiär för. I budgeten betonas att landstinget ska stärka kontaktytorna mellan kultur- och näringsliv, främja entreprenörskap och skapa mötesplatser, bl.a. ska kulturlivet erbjudas stöd i att söka EU-bidrag. Prioriteringen kulturupplevelser till barn och unga kvarstår och att ett brett kulturutbud ska erbjudas inom vården.

Landstingsmajoritetens budgetförslag 2012