Hoppa till huvudinnehåll

Den lokala biografen – en viktig mötesplats

Det finns ett intresse för en levande biograf trots att vi idag kan se film via en mängd visningsfönster: tv, datorer, mobiltelefoner m.m. Men de mindre biograferna måste byta teknik, från den analoga till den digitala, vilket innebär en stor investering. Film Stockholm deltar aktivt i diskussionen om digitaliseringen och biografen som en viktig mötesplats genom samarbete med biografägare, kommuner och visningsorganisationer i länet för att stödja övergången till den digitala tekniken.

Över hundra besökare på biografkonferens
Drygt hundra personer deltog på de biografkonferenser som arrangerades i maj. Som värdar för arrangemanget stod de regionala filmresurscentrumen Film Stockholm, Film i Sörmland, Film i Västmanland och Film i Örebro län gemensamt.

Ny folder: Nya sätt att visa och se film
Läs mer i foldern Nya sätt att visa och se film, som tagits fram av resurscentra inom film i landstingen inom Sörmland, Västmanland och Stockholm samt Regionförbundet i Örebro.

Läs minnesanteckningar från konferensen och ladda ner foldern på Film Stockholms webbplats