Hoppa till huvudinnehåll

Kultur i vårdens kommande utbud

Nu är det klart vilka artister som blivit uttagna till Kultur i vårdens kommande programkataloger. Ett hundratal kulturprogram kommer att finnas att välja bland. Dessa har valts ut genom audition av en jury med representanter från beställare inom landstinget och kommunerna samt personal från Kultur i vården. I november kommer de nya katalogerna, en för ungdomar och vuxna samt en för barn, och då anordnas också en utbudsdag, den 21 november, för beställare från länets vårdenheter som har patienter som vistas länge inom vården. Artisterna kommer då visa upp smakprov. Kultur i vården är en av kulturnämndens prioriterade verksamheter, med särskilt fokus på barnsjukvården, geriatriken, hospicevård, den slutna psykiatrin och annan långvarig sjukvård.
 
Kulturprogram för barn 2012 samt ungdomar och vuxna 2012–2013
 
Läs mer om Kultur i vårdens verksamhet