Hoppa till huvudinnehåll

Kultur inom vården får stöd – trädgårdsprojekt och dans för barn med särskilda behov

Tre verksamheter har beviljats landstingets projektstöd Kultur i vården; Löwgården, en trädgård för alla sinnen på Rättspsykiatriska kliniken vid Löwenströmska sjukhuset, Ett levande trädgårdsprojekt på Capio Geriatrik AB vid Dalens sjukhus och DansPunkt.NU, dansterapi för barn med särskilda behov. Totalt fick de dela på 160 000 kronor. Stor vikt läggs vid att vårdtagare, personal och anhöriga ska delta aktivt och att verksamheten ska vara återkommande.

– Landstinget har gett stöd till trädgårdsprojekt under ett flertal år för att det har visat på positiva effekter när patienter har möjlighet att arbeta med trädgårdar, berättar kulturhandläggare Margareta Wennerberg. På Rättspsykiatriska kliniken är de flesta män och trädgården där är till för rekreation och meditation. På geriatriken på Dalens sjukhus finns möjlighet för de äldre att öva upp sin styrka och balans.  Trägårdarna har blivit en samlingspunkt för patienterna och deras anhöriga och där anordnas kulturella evenemang att samlas kring.

Projekt som riktar sig till barn prioriteras. DansPunkt.Nu får stöd för sin dansterapi som görs i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin. Via dans lek och rörelse får barnen träna samspel, impulskontroll och kroppskännedom.

Nu återstår 65 000 kronor för kommande ansökningar detta år. Projektstödet Kultur i vården prövas löpande av kulturnämnden och ges till cirka tio verksamheter per år.

Läs mer om projektstödet Kultur i vården och se de projekt som hittills fått stöd 2011

Läs mer i kulturnämndens handlingar, punkt 11