Hoppa till huvudinnehåll

Mer teater på skolorna i länet tack vare scenkonststödet

Varje år anordnar landstingets kulturförvaltning utbudsdagar för scenkonst. Då bjuder vi in beställare från länets alla kommuner så att de ska få se smakprov från de grupper som fått landstingets scenkonststöd. Årets utbudsdagar äger rum i Hallonbergen den 3–5 maj i samarbete med Sundbybergs kommun.

– Kulturnämndens stöd till scenkonst ger förutsättningar för länets kommuner att erbjuda ett varierat utbud till barn och unga, anser kulturhandläggare Agneta Olofsson. Skolorna får möjlighet att köpa in bra teater till ett subventionerat pris. Utan den möjligheten skulle det inte kunna genomföras så mycket kultur på länets skolor och på kommunernas lokala scener som det görs idag, tror Agneta.

Vilka bjuds in till scenkonstdagarna?
– Kultursekreterarna i länets alla kommuner och kulturombud på skolorna, som kan vara både vuxna och elever, berättar kulturhandläggare Margaretha Häggroth. Kommunernas kultursekreterare sprider också inbjudan till sina kontaktnät inom kultur och skola.

Berätta hur det går till på scenkonstdagarna?
– Under dessa dagar visar scenkonstgrupperna upp delar av sitt utbud och informerar om sina föreställningar och kommande produktioner, berättar Agneta. Varje dag spelas även fyra hela föreställningar inför riktig publik, dvs. klasser från närliggande förskolor och skolor.

– I mer än femton år har vi anordnat utbudsdagar för att beställarna, på några få dagar, ska ha möjlighet att se stora delar av utbudet innan de gör sina beställningar, berättar Margaretha.

Hur många barn nås årligen av scenkonstutbudet?
– Under läsåret 2009–2010 var det drygt 160 000 barn och unga i åldrarna 0–25 år som tog del av totalt 2 700 föreställningar och projekt, berättar Margaretha.

Varför har länet valt denna modell med att ge fria grupper stöd i stället för att stödja en länsteater?
– I Stockholms län har det alltid funnits många bra och etablerade scenkonstgrupper och därför kändes det angeläget att stödja dem istället för att bygga ett nytt teaterhus, berättar Margaretha. Den här modellen är mer flexibel, det är teatrar inom många olika genrer som har möjlighet att turnera runt i hela länet.

Med hur mycket stöder kulturnämnden scenkonsten per år?
– Scenkonststödet delas årligen ut till ett fyrtiotal fria scenkonstgrupper i Stockholms län som turnerar runt i hela länet med föreställningar för barn, unga och familjer. Totalt får grupperna dela på cirka 9 miljoner kronor. Tack vara denna subvention behöver kommunerna endast betala halva priset för en föreställning, resterande täcks upp av det stöd som grupperna får från landstinget.

Alla som fick scenkonststöd och deras produktioner 2011–2012, se under Beviljade stöd