Hoppa till huvudinnehåll

Länskulturfunktioner

Diarienummer
AKTNR 18-17487
Dansare på scen

Ny konsulenenhet samlar främjandeverksamhet

Vid årsskiftet organiserades även samtliga länskulturkonsulenter inom en ny enhet: konsulentenheten för områden cirkus, dans, film och slöjd. 

Länskulturfunktionernas verksamheter bidrar till att fler länsinvånare bättre kan ta till sig andras kunskaper och berättelser samt att de utvecklat sin egen förmåga att själva skapa och uttrycka sig.

Det finns flera företeelser som stärker förutsättningarna för demokrati. Till de viktigaste hör yttrandefrihet, utbildning och bildning. Dessa verktyg kräver i sin tur träning i att både själv uttrycka sig och i att ta del av det som andra skapat eller producerat. 

Det är viktigt att stötta unga i utvecklingen att kunna uttrycka sig på ett sätt som intresserar andra. Att skapa ger ökad självkänsla och kan på olika sätt ge individen en plattform i samhället. Det finns många olika metoder för eget skapande och berättande, till exempel skrivande, filmskapande, musikskapande, koreografi och regi. Det egna skapandet kan ske på många olika sätt. Digitala verktyg för skapande och för publicering av det som skapas har till exempel minskat avståndet till och ökat tillgängligheten till eget skapande. 

Att tillgodogöra sig det andra skapat eller producerat är också något som kan ske på flera olika sätt: läsa, titta på en föreställning, utställning eller en film, att lyssna på musik med mera. främjandeverksamheten ska nå ut i hela länet.

 

Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm arbetar med att i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län främja verksamhetsutveckling och kvalitet. Stockholmsregionen ska vara en ledande kunskaps- och tillväxtregion och här har bibliotek en viktig roll som en del i den livslånga lärandekedjan. Att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet, men också ökad sysselsättning i samhället, samt öka den enskildas möjlighet till fri åsiktsbildning och ett livslångt lärande. (Ur Regional biblioteksplan 2020-2023)

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv, kulturhistoria, slöjd och konst.

Länsmuseet erbjuder bland annat digitala stadsvandringar och utställningar, fotografiska samlingar, fakta och berättelser på hemsidan, i appar och poddar. Kort sagt, Stockholms läns museum är museet på fickan. 

Genom de digitala kanalerna vill museet öka förståelsen för Stockholms läns historia och samtid. Museets vision är att vara det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapa dialog kring historia, samtid och framtid. Att möta och föra dialog med länsinvånarna är därför en viktig del av arbetet. Förhoppningen är att bidra till att kulturarvet tas tillvara och brukas för en hållbar samhällsutveckling.