Hoppa till huvudinnehåll

S:t Görans sjukhus

Diarienummer
AKTNR 222-15920

Sjukhuset har en lång historia med byggnader från slutet av 1800-talet och har av naturliga skäl byggts till ett antal gånger. Merparten av konsten är från 1980- och 1990-talen, då byggnaderna för kirurgi och akutvård uppfördes.

I kirurgbyggnaden finns den nuvarande huvudentrén och intill, i ett fristående hus ritat av Ralph Erskine, ligger restaurang Görans Terrassen. På dessa tre platser genomfördes flera större konstnärliga gestaltningsprojekt.

En av tegelväggarna är ett konstverk
Väl synlig ut mot S:t Göransgatan är ambulanshallens fasadvägg, gestaltad av konstnären Lillemor Petersson i verket Stentecken. Väggen skulle liksom övriga fasader kläs med rött tegel och resultatet blev en 30 meter lång relief av cirka 2 000 skulpterade, eller på annat sätt bearbetade, tegelstenar som murats på plats. Vid ombyggnaden plockades muren ned och har återmonterats i ett nytt projekt tillsammans med konstnären.

 

Karaktäristiska veckväggar
Framför huvudentrén står Maud Spangenbergs skulpturgrupp Fågelformer i brons. Väl inomhus syns en av de tre veckväggarna som är så karaktäristiska för sjukhuset, här i John Wipps gestaltning.
Nio konstnärer har arbetat med de centralt belägna hisshallarna där varje plan har fått sin egen karaktär, till exempel hittar vi på entréplanet Gert Marcus konstverk Färgrum och gränslinjer.

 

 

Restaurang Görans Terrassen
Restaurangen har flera konstnärliga gestaltningar; utomhus en plåtskulptur av Lars Millhagen, inne i byggnaden Bernt Rafael Sundbergs svävande Fossil samt en målning av Gudrun Key Åberg och fyra högt sittande skulpturer av Rune Rydelius. Vid renoveringen 2010 kompletterades de med tre tuschmålningar av Susann Brännström.

 

Sjukhuskyrkan
I sjukhuskyrkans tre fönster har Renée Lord arbetat med blyinfattat glas. Hon har valt abstrakta, associativa former så att betraktaren ska kunna göra sin egen tolkning av motivet oavsett religion och nationalitet. Till verket hör en skulptur i trä; ett uppförstorat grässtrå.

Ett av länets akutsjukhus
Capio S:t Görans Sjukhus är ett akutsjukhus som idag drivs i privat regi i Region Stockholms lokaler. Sjukhuset har cirka 300 vårdplatser. Region Stockholm är fortfarande huvudman för den psykiatriska och geriatriska vården på området.             

Konstfaktablad S:t Görans Sjukhus


 

Innehållsansvarig: Finbar Krook Rosato