Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag, mål och vision

Diarienummer
AKTNR 261-13522
Stockholmstinget_people
Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Därför stödjer Region Stockholm kulturaktörer i länet. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan.

Kulturförvaltningens uppdrag

Kulturförvaltningen i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. (Läs mer om Kulturnämndens sammanträden och handlingar på sll.se)

Region Stockholms mål

 • Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Kulturnämndens vision

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.

Kulturnämndens mål

 • Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning
 • Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare
 • Bildning i en växande region
 • Delaktighet i kultur- och föreningsliv för en hållbar region

Kulturförvaltningens organisation

Kulturförvaltningen består av fem avdelningar:

 • Avdelningen för strategisk samordning ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildning i Stockholms län. Avdelningen utför olika kartläggningar, utredningar och strategiska översyner inom ramen för hur länet kan samverka i olika kulturfrågor. 

 • Avdelningen för konst ansvarar för den offentliga konsten i landstingets vårdmiljöer. Det innefattar att projektleda nya gestaltningsprojekt i nybyggda eller ombyggda vårdmiljöer, samt att förvalta, vårda och förnya det befintliga konstbeståndet på cirka 60.000 konstverk.

 • Avdelningen för främjande länskultur består av verksamheterna

  • Regionbibliotek Stockholm

  • Film Stockholm

  • Dans Cirkus 

 • Avdelning för verksamhets- och ledningsstöd innehåller funktionerna arkiv/registratur, ekonomi, kommunikation och IT/systemförvaltning. 

 • Regionarkivet i Flemingsberg

  • Arkivservice

  • Långsiktig informationsförvaltning

  • Svar,  Tillsyn och utredning