Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag, mål och vision

Diarienummer
AKTNR 261-16053
En folksamling med olika människor.
 
Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Därför stödjer Region Stockholm kulturaktörer i länet. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan.

Kulturförvaltningens uppdrag

Kulturförvaltningen i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Läs mer om kulturnämndens sammanträden och handlingar på sll.se.

Region Stockholms mål

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Kulturnämndens vision

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.

Kulturnämndens mål

 • Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning
 • Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare
 • Bildning i en växande region
 • Delaktighet i kultur- och föreningsliv för en hållbar region

Kulturförvaltningens organisation

Kulturförvaltningen består av fem avdelningar:

 • Avdelningen för strategisk samordning ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildning i Stockholms län. Avdelningen utför olika kartläggningar, utredningar och strategiska översyner inom ramen för hur länet kan samverka i olika kulturfrågor. 

 • Avdelningen för konst ansvarar för den offentliga konsten i landstingets vårdmiljöer. Det innefattar att projektleda nya gestaltningsprojekt i nybyggda eller ombyggda vårdmiljöer, samt att förvalta, vårda och förnya det befintliga konstbeståndet på cirka 65.000 konstverk.

 • Avdelningen för främjande länskultur består av verksamheterna:

  • Regionbibliotek Stockholm

  • Film Stockholm

  • Dans Cirkus 

 • Avdelning för verksamhets- och ledningsstöd innehåller funktionerna arkiv/registratur, ekonomi, kommunikation och IT/systemförvaltning. 

 • Regionarkivet i Flemingsberg: 

  • Arkivservice

  • Långsiktig informationsförvaltning

  • Svar,  Tillsyn och utredning

 

Innehållsansvarig: Carin Fahlén
Sidan uppdaterad 2020-06-01