Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag, mål och vision

Diarienummer
AKTNR 261-13099
Dansare på scen
Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Därför stödjer Region Stockholm kulturaktörer i länet. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan.

Kulturförvaltningens uppdrag

Kulturförvaltningen i Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, arbetar på uppdrag av kulturnämnden. (Läs mer om Kulturnämndens sammanträden och handlingar på sll.se)

Kulturnämndens mål

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Kulturnämndens vision

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.

Region Stockholms mål med kultur i länet

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

 • Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

 • Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet

 • Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig Stockholmsregion

Kulturförvaltningens organisation

Kulturförvaltningen består av fem avdelningar:

 • Avdelningen för strategisk samordning ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildning i Stockholms län. Avdelningen utför olika kartläggningar, utredningar och strategiska översyner inom ramen för hur länet kan samverka i olika kulturfrågor. 

 • Avdelningen för konst ansvarar för den offentliga konsten i landstingets vårdmiljöer. Det innefattar att projektleda nya gestaltningsprojekt i nybyggda eller ombyggda vårdmiljöer, samt att förvalta, vårda och förnya det befintliga konstbeståndet på cirka 60.000 konstverk.

 • Avdelningen för främjande länskultur består av verksamheterna

  • Regionbibliotek Stockholm

  • Film Stockholm

  • Region Stockholm Dans Cirkus 

 • Avdelning för verksamhets- och ledningsstöd innehåller funktionerna arkiv/registratur, ekonomi, kommunikation och IT/systemförvaltning. Härifrån administreras ett beställningsbart kulturutbud till länets vård- och omsorgsverksamheter. 

 • Regionarkivet i Flemingsberg består av enheterna

  • Arkivservice

  • Långsiktig informationsförvaltning

  • Svar,  Tillsyn och utredning