Hoppa till huvudinnehåll

25 miljoner till länets idrotts- och friluftsliv

Kulturnämnden i Region Stockholm stödjer Stockholmsregionens idrotts- och friluftsliv genom ett stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer om totalt 25 miljoner kronor.

Stödet till idrotts- och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer har framförallt som syfte att verka för ett mångsidigt och rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga samt att stötta barn och ungdomars delaktighet i föreningslivet.

Ett annat viktigt syfte är också att understödja folkhälsan hos barn och unga och förebygga vårdberoende genom att stödja distriktsorganisationerna, som i sin verksamhet främjar lokala föreningars arbete för att brett nå ut till barn och unga i deras närmiljö.

Kulturnämnden beslutade att anslå 25 060 000 kr till idrotts- och friluftsorganisationernas allmänna verksamhet samt till RF-SISU Stockholms utbildningsverksamhet.

 

Läs mer om kulturnämndens stöd till idrotts- och föreningsliv