Hoppa till huvudinnehåll

4,5 miljoner till stockholmsregionens kulturaktörer

Akrobater
I årets andra ansökningsomgång tilldelas 57 aktörer kulturnämndens Projektstöd. Totalt fördelas 4,5 miljoner i denna omgång. Förhoppningen är att stöden ska främja en återstart av kulturlivet efter corona.

Hela 200 ansökningar har prövats den andra och sista omgången av Projektstöd 2021. Bland de 57 mottagare som får stöd har 24 aktörer inte erhållit ett liknande stöd från kulturnämnden tidigare.

Bland de beviljade stöden finns projekt som genomförs i skärgården och det offentliga rummet. Det finns också exempel på projekt med fokus på möten, deltagande och talangutveckling. Konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet är viktiga kriterier i bedömningen.

I urvalet finns alltid projekt som representerar både spets och bredd och nyskapande projekt. Utöver det vägs även andra perspektiv in. I denna omgång exempelvis läs- skrivfrämjande, nationella minoriteters kultur och projekt av och med funktionsnedsatta.

 
Förhoppning om att underlätta kulturlivets återstart

Coronavirusets spridning har fått stora konsekvenser för kultursektorn, men stödgivning kan underlätta för en snabbare återuppbyggnad av kulturlivet när samhället öppnar upp igen.

- Förvaltningen har förhoppning om att kulturlivet, trots att pandemin inte kommer att vara över, ska kunna öppna upp under andra halvan av året då behöver det finnas verksamhet och projekt som är i gång och kan välkomna publiken, säger Ann Larsson, chef för stödenheten på kulturförvaltningen

 

Bredd av aktörer får årets Projektstöd

Några exempel på mottagare av 2021 års Projektstöd är:

Föreningen Björkö konstnod som får 120 000 kronor för att etablera konstnärliga residens och ateljéverksamhet med syfte att skapa en permanent verksamhet i före detta Björkö-Arholma skola, Norrtälje kommun.

Subcase/CirkusMania tar emot 125 000 kronor för att skapa en cirkusmässa i Alby och den årliga festivalen CirkusMania som är ett samarbete med länets kommuner och erbjuds över hela regionen.

PotatoPotato ideell föreningen beviljas 50 000 kronor för sin satsning på King2King, en interaktiv föreställning i DJ-konsertformat för en ung dansande publik. Tre kvinnliga scenkonstnärer och tillika professionella DJ:s, framträder som drag king-karaktärer. Föreställningen är en undersökning av kollektivets villkor i en postpandemisk värld.

Oberoende filmares förbund tar emot 80 000 kronor för sitt arbete med att stärka yrkesverksamma filmare i regionen i deras konstnärliga praktik. Projektet består av fortbildning och nätverksaktiviteter.

Limmud Stockholm tilldelas 50 000 kronor för Limmud 2021, ett event i höst där judisk kultur och judisk utveckling står i fokus. Sessioner i parallella spår genomförs inom olika ämnen som språk, musik, teater, litteratur samt hållbarhet.

 

Se alla beviljade Projektstöd här 

 

 
Fakta om Projektstöd
  • Projektstödet kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet.

  • Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

  • Ett övergripande syfte är att öka utvecklingen av, tillgängligheten till och delaktighet i konst och kultur för länets invånare.

  • Projektstöd fördelas i kategorierna bild och form, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, musikteater och teater.