Hoppa till huvudinnehåll

Analyser med anledning av corona

digitalisering
 
Med anledning av coronavirusets utbrott har kulturförvaltningen publicerat tre analyser av läget för kulturlivet, folkbildning- idrottsliv och biograferna i Stockholmsregionen. 
Fördjupad konsekvensanalys av coronautbrottets effekter för det regionala kulturlivet
Analysen är kulturförvaltningens interna bedömning av det pågående coronautbrottets effekter för det regionala kulturlivet. Bedömningen är sammanställd den 4 april 2020, och är en fördjupning av det underlag som sammanställdes 20 mars. Bedömningen saknar underlag från länets 26 kommuners egen kulturverksamheter, vilket kulturförvaltningen så småningom avser att komplettera med. Utöver enkäter till mottagare av kulturnämndens verksamhetsstöd och de centrumbildningar som finns i regionen samt förvaltningens egna bedömningar vilar detta dokument på underlag från de regionala och nationella konst- och kulturbranschernas intresseorganisationer samt även viss inhämtning av information från media.
Innehåll: Generella effekter för kulturlivet, Konstnärers villkor, Stockholmsregionens kulturliv, Regionala enkäter, Region Stockholms åtgärder hittills, Stockholms stad och regeringens åtgärder, andra regioners årgärder, SKR och övriga initiativ.

Konsekvensanalys av coronautbrottets effekter för folkbildningen, idrotten och föreningslivets distriktsorganisationer regionalt
Kort sammanställning av kulturförvaltningens interna bedömning av det pågående coronautbrottets effekter för den regionala nivån för folkbildningen, idrottsrörelsen och föreningslivets distriktsorganisationer. Den interna bedömningen stöds även på visst underlag från de regionala och nationella folkbildnings-, idrotts- och föreningslivets intresseorganisationer, samt även viss media. Analysen ska ses som ett helt preliminärt antagande av effekterna på kort och medellång sikt för dessa olika delar av civilsamhället, utifrån den kännedom kulturförvaltningen har av läget idag och givet den osäkra utvecklingen överlag.
Innehåll: Den större bilden, effekter för folkbildningen, Effekter för det regionala idrottslivet, Effekter för föreningslivets distriktsorganisationer, Samverkan och avstämning med andra bidragsgivare.

En analys av hur Stockholmsregionens biografer påverkas av Corona-spridningen
Analysen bygger på en enkät som gått ut till samtliga biografägare i länet och fördjupande intervjuer med fem biografägare.  
Innehåll: Metod, Effekter, Åtgärder, Längre sikt. 

Länk till sidan med Rapporter och analyser