Hoppa till huvudinnehåll

Hallonbergen stories - dansresidens med fokus på läsfrämjande

Hallonbergen Stories

Foto: Helena Byström

Koreografen Anna Källblad har under våren möjliggjort möten med dans och koreografi för sexåringar i samarbete med Hallonbergens bibliotek. Där har hon fokuserat på hur dans kan leda i ett utforskande av språk och skapande av text. 

Kan man dansa fram en bok? Vilka berättelser kommer fram då?

Det frågorna var utgångspunkten för koreografen Anna Källblad när projektet Hallonbergen Stories startade upp som dansresidens i Hallonbergens bibliotek. Tillsammans med sexåringar i Hallonbergen prövas i en konstnärlig process hur dansen kan vara ursprung och leda i ett utforskande av språk och skrivande.  

Region Stockholm Dans Cirkus samarbetar med Regionbibliotek Stockholm och Hallonbergens bibliotek. Utgångspunkten är att skapa ett dansresidens som kombinerar dans och läsutveckling. Förhoppningen är att fler kommuner ska bli inspirerade och använda likande processer framöver. 

Projektledare på Hallonbergens bibliotek är Johanna Klöfvermark som tillsammans med koreograf Anna Källblad förankrar arbetet bland skolor i Sundbybergs kommun. Förskoleklassen på Örskolan är huvudgruppen som Anna har träffat i workshops under våren och lulturskolan i Sundbyberg har bidragit med sin danskompetens för att ytterligare stärka projektet. 

 
Corona ändrade projektets riktning

Projektet började med workshops i biblioteket, men i och med corona fick projektet ta nya former och elevernaa lärare fick ta en mer aktiv roll i projektet. Anna Källblad och eleverna tog med sig ett lass böcker och flyttade ut till närmsta stora yta som fanns tillgänglig - en fotbollsplan. Annas idé är att tillsammans dansa fram en bok som ges ut under hösten. Konstnären Helena Byström är också inkopplad och dokumenterar processen. Med Anna Källblads egna ord: 

”Hallonbergen Stories är ett deltagarbaserat danskonstprojekt som handlar om vad som händer om vi utgår från rörelsen när vi ska sätta ord på en händelse. I projektet prövar vi att dansa fram en bok. Jag ville närma mig läsande utifrån barnet i en skapande situation, av språk och berättelse, i författarrollen, och börja i vårt första språk, rörelsen. Koreografi ordagrant översatt från grekiska kan läsas dansskriva. Det jobbar vi med bokstavligt. Vi dansar, hittar ord, ibland nya, för det vi gör, och utifrån rörelsen skapas så små berättelser. Vad är möjligt, vad är omöjligt och vad blir synligt i spektrat mellan det som sker och det vi skriver eller läser? Jag tänker att boken sen ska gå att låna på biblioteket.” 

Anna Källblad, koreograf 
 

Innehållsansvarig: Erika Winther
Sidan uppdaterad: 2020-11-06