Hoppa till huvudinnehåll

Konsten på plats - här är programmet

Tre personer som hänger upp en stor tavla.

Om seminariet

Konstprojektet på det nya sjukhuset är en stor satsning och vi vill synliggöra tankarna om konsten och alla de perspektiv som belyses i och med att den kommer på plats. Bygget, arkitekturen, driften och inte minst vårdverksamheten. Den miljö vi omges av på ett sjukhus är viktig både för personal, patienter och anhöriga. Seminariet belyser de förutsättningar för konstgestaltning i vårdmiljö ur olika perspektiv.

Konsten på plats riktar sig till personer som arbetar på sjukhuset, vårdpersonal och personer som vill veta mer om hur man planerat och tänkt gällande konsten. Det vänder sig även till personer i byggbranschen, arkitekter, konstnärer och till de som på olika sätt arbetar med konst i offentlig miljö.

Program 22 augusti 2019

Plats: Sune Bergströms Aula på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Eugeniavägen 3.

12.30-13.00 Registrering vid Aulan.

Registrering och Anmälan till olika rundvandringar och samtal efter seminariet 16.00-16.40-

Ljudverk In av Kim Hedås

13.00-13.15 Inledning

Cecilia Elving, kulturnämndens ordförande och Elisabeth Wengström, chef avdelningen för konst

Moderator för dagen: Annika Wik

Del 1: Att planera för konsten och att bygga och installera konsten

13.15-13.30 Om konstprojektet Nya Karolinska

Martin West, konstprojektledare och konstsamordnare för NKS presenterar en övergripande bild av arbetet på Nya Karolinska Solna .

13.30-14.00 Om gestaltning, installation och intention

På scenen Sofia Palmgren, konstprojektledare, Karin Lind, konstnär, Hans Forsmark, gestaltningsansvarig arkitekt, Mandana Moghaddam, konstnär.

14.00-14.20 Those Who Seek my Help

Samtal mellan konstnären Dryden Goodwin och Anders Franco-Cereceda, överläkare Hjärta och Kärl, hjärtkirurg, om tillblivelsen och samarbetet kring verket Those Who Seek my Help.
Samtalet är på engelska och leds av Joyce Ip, konstkonsult.

14.20-14.40 Paus

 

Del 2: Att uppleva konsten och att leva med konsten

14.40-14.55 Tidlösa – Konstnärlig gestaltning av tidscykler i vårdande miljö

Karin Sunvisson, konstnär

14.55-15.10 Konst i vårdmiljö - humanistiska forskningsperspektiv

Max Liljefors, professor i konstvetenskap vid Lunds universitet, talar om vikten av ett humanistiskt perspektiv och ger en inblick i sin forskning inom fältet konst i vårdmiljö.

15.10-15.35 Konsten som en del av vårdmiljön

På scenen Katya Sander, konstnär, Finbar Krook Rosato, konstprojektledare, Lena Östman, flyttsamordnare under inflytt, tidigare chefsassistent förlossningen, undersköterska och barnskötare och Suzanne Ivinger, verksamhetsutvecklare, Bild och Funktion, sjuksköterska.

15.35-15.50 Att leva vid konstens sida

Lisa Partby, dokumentärfilmare med anhörigperspektiv

15.50-16.00 Avslutning

Elisabeth Wengström, chef avdelningen för konst, avrundar och presenterar den bok om konsten på sjukhuset som just blivit tryckt och klar.

Rundvisningar och samtal 16.00-16.40

Seminariet är gratis men kräver anmälan.
Eftersom intresset är stort och det finns begränsat med platser, meddela gärna förhinder så att någon annan får möjlighet att komma på seminariet.

Välkommen!