Hoppa till huvudinnehåll

Regionarkivet söker enhetschef

Regionarkivet Foto Anna Molander
Region Stockholm digitaliserar arbetssätt och producerar information i allt snabbare takt. Regionarkivet arbetar för en långsiktig, användarvänlig och effektiv informationshantering och arkivering oavsett lagringsmedium och typ av information. Tillsynsverksamhetens utmaning  är att ge regionens myndigheter rätt förutsättningar för detta genom styrning, stöd och uppföljning av informationshantering. Vi söker nu dig som vill driva detta arbete vidare tillsammans med enhetens kvalificerade medarbetare och i samverkan med övriga enheter inom Regionarkivet.

Chefen för enheten Tillsyn och utredning leder och utvecklar styrning och uppföljning av Region Stockholms informationshantering. Vi söker dig som genom detta arbete vill bidra till att regionens samhällsviktiga information finns tillgänglig i framtiden.

Om tjänsten:
Som chef för enheten Tillsyn och utredning leder och utvecklar du de processer som rör styrning, stöd och uppföljning av Region Stockholms informationshantering och arkiv. Detta sker på uppdrag av regionens arkivmyndighet, kulturnämnden. En viktig del av ditt uppdrag är att ansvara för förvaltningen av regionens styrande- och stödjande dokument på området, till exempel modellen för verksamhetsbaserad informationsredovisning, generella bevarande- och gallringsregler och leveransspecifikationer för digital information. 

I Regionarkivets ledningsgrupp planerar du tillsammans med övriga chefer verksamheten samt genomför uppföljning och avstämning mot målsättningar i verksamhetsplan och budget. Där deltar du också i det strategiska arbetet med att forma framtidens Regionarkiv. Enhetens ansvarsområde innebär att du och dina medarbetare samarbetar med andra funktioner inom regionen och skapar nätverk och kontakter med intressenter regionalt och nationellt. Du har mandat att fatta beslut i de samrådsärenden som regionens myndigheter tillställer arkivmyndigheten. 

Enhetschefen ansvarar för personal- och arbetsmiljöfrågor samt har budgetansvar. På enheten arbetar 6 arkivarier.

Om Regionarkivets uppdrag:
Regionarkivet finns i moderna och rymliga lokaler i Flemingsberg. Vi är ca 40

medarbetare fördelade på 3 enheter under ledning av en avdelningschef/regionarkivarie. Verksamhetens uppdrag är att styra, stödja och följa upp Region Stockholms informationshantering samt att förvalta regionens arkiverade information för framtidens användare. I våra arkiv finns både analoga och digitala handlingar från regionens olika verksamhetsområden. Region Stockholm digitaliserar arbetssätt och producerar information i allt snabbare takt. Regionarkivet arbetar för en långsiktig, användarvänlig och effektiv informationshantering och arkivering oavsett lagringsmedium och typ av information. Tillsynsverksamhetens utmaning  är att ge regionens myndigheter rätt förutsättningar för detta genom styrning, stöd och uppföljning av informationshantering. Vi söker nu dig som vill driva detta arbete vidare tillsammans med enhetens kvalificerade medarbetare och i samverkan med övriga enheter inom Regionarkivet.

Kvalifikationer:

◾ Du har högskoleutbildning med inriktning arkivvetenskap, statskunskap eller juridik

◾ Du har erfarenhet av att leda medarbetare

◾ Du har arbetat med informationshantering inom offentlig förvaltning

◾ Du uttrycker dig väl på svenska, i både tal och skrift

Meriterande:

Du har arbetat med tillsynsverksamhet
Du har arbetat med frågor inom det offentligrättsliga området
Du har tidigare chefserfarenhet
Du har förståelse för arbetet i en politiskt styrd organisation
Du är väl insatt i de utmaningar arkiven står inför i det digitaliserade samhället

Vem är du?
Enhetens utåtriktade uppdrag kräver ett ledarskap som bygger på tillit och tilltro till medarbetarnas kompetens och förmåga att ta eget ansvar. Du leder utifrån ett coachande förhållningssätt och kan entusiasmera medarbetare och tillvarata och utveckla deras kunskaper och drivkrafter. Samtidigt är du trygg med att fatta de beslut som krävs. Ditt fokus är att utveckla verksamheten och uppdraget och nå resultat gentemot uppsatta mål. Som medlem i ledningsgruppen är du prestigelös och redo att förändra. Du har ett strategiskt perspektiv och ser Regionarkivets verksamhet som en helhet. Du kan kommunicera, samverka och skapa goda relationer både med ledning, medarbetare och omvärld. Du tycker att detta är en rolig och viktig del av din roll. Som representant för Regionarkivet marknadsför du vår verksamhet och tar tillvara våra intressen i olika sammanhang. Vid rekryteringen lägger vi därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ansökan görs digitalt

Använd Region Stockholms ansökningsportal