Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till aktörer i särskilt utsatta branscher

Nu finns möjlighet att söka stöd för aktörer vars verksamhet påverkas av coronapandemin. Svenska ESF-rådet utlyser stöd till kompetensutveckling för att stärka kompetensförsörjning i utsatta branscher. Sök senast den 5 maj.

Svenska ESF-rådet utlyser 300 miljoner till projekt inriktade på att stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer med osäker position på arbetsmarknaden inom ekonomiskt utsatta branscher.

Utlysningen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av coronapandemin. Stödet har kort utlysningperiod med sista ansökningsdag 5 maj 2020.

Ett grundkrav är att projekt som söker stöd ska tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för anställda i de organisationer som deltar i projektet och omfatta ett flertal deltagande aktörer. Ett antal av de företag och organisationer som ska erhålla kompetensutvecklingsinsatser i projektet ska vara kända vid ansökans inlämning.

Läs mer om utlysningen på ESF-rådets webbplats

 

Råd och stöd för företag

Här finns länkar till olika aktörer som företag kan vända sig till för att få råd och stöd med anledning av coronaviruset.

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för dig i ett litet eller medelstort företag. Almi finns även tillgängliga för företagare som drabbas av krisen.

Almi - Information med anledning av coronaviruset

Almi - Tre tips till dig som företagare

 
Försäkringskassan

Försäkringskassan har information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB.se har planeringsstöd hur du kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster med mera

 

Skatteverket
 

 

Tillväxtverket

Hos tillväxtverket.se hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet

Ansök om stöd för korttidsarbete

 

Nationella företagsakuten

Akut hjälp till företag som drabbats ekonomiskt av covid-19

 

Verksamt

Hos verksamt.se finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till

 

Fastighetsägarna
 
 
Företagarna

Företagarna har information till dig som driver eget. Här finns artiklar som berör det nya coronaviruset och hur den påverkar svenska småföretagare

 

Svenskt Näringsliv