Hoppa till huvudinnehåll

Utlysning för gestaltningsprojekt på Danderyds sjukhus öppnar

Danderyds sjukhus byggnad 61

Region Stockholms kulturförvaltning öppnar två upphandlingar för intresseanmälan.

Det ena uppdraget avser gestaltning av den centrala hisshallen i den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus. Här är flödet av vårdtagare, personal och besökare stort. Till hisshallen kommer man från sjukhusets huvudentré eller från den nya byggnadens egen entré för att ta sig vidare in på en mottagning eller vårdavdelning. Den konstnärliga gestaltningen ska vara välkomnande och ge karaktärtill hisshallen.

Gestaltningsuppdrag i central hisshall vid ny vårdbyggnad, Danderyds sjukhus (Artistic Commission in the Central Lift Lobby at a New Care Building, Danderyd University Hospital)

Den andra upphandlingen avser gestaltning av utemiljön vid den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus. Här passerar patienter och besökare på väg in och ut ur byggnaden men platsen inbjuder också till att slå sig ner en stund i lugn och ro. Här ska konst och landskapsarkitektur skapa en väl gestaltad miljö.

Gestaltningsuppdrag i central hisshall vid ny vårdbyggnad, Danderyds sjukhus (Artistic Commission in the Central Lift Lobby at a New Care Building, Danderyd University Hospital)

Länk till nedladdningsbar pdf:

Inbjudan riktar sig till yrkesverksamma konstnärer

Inbjudan går ut till konstnärer med konto i Konstnärsbasen. Intresseanmälan kräver inget gestaltningsförslag utan är endast en anmälan om intresse. Sista anmälningsdag 22 mars 2021.
Anmälan görs i verktyget TendSign som kräver inloggning. Det är kostnadsfritt att skapa konto. Alla frågor om respektive uppdrag måste ställas i verktyget och besvaras där synligt för inloggade. 

Länk till utlysningarna i TendSign.

Länk till startsida för att skapa konto i TendSign. 

Sista ansökningsdag 22 mars 2021.