Hoppa till huvudinnehåll

Bildning

Arkivens dag 2020 på Regionarkivet

äldre bokpärmar med etikett och gammal skrift

 

Se Regionarkivets digitala utställning

Smittsamma sjukdomar och epidemier har följt människan genom historien. Hos Regionarkivet finns handlingar som visar hur arbetet med att bekämpa smitta och vårda de som insjuknat  utvecklades under 1900-talet. Efter ett utbrott av smittkoppor i Stockholm 1963 publicerades en artikel i personaltidningen Kompressen som avslutades med följande citat:

Coronapandemins påverkan på folkbildningen i regionen

Folkbildningen i stockholmsregionen har liksom många andra sektorer i landet påverkats av coronapandemin. En kartläggning visar bland annat att flera folkhögskolor och studieförbund har fått sett en påverkan på ekonomin och att den högre andelen distanskurser har inneburit svårigheter för vissa deltagare.

Förslag på fyra insatsområden för stärkt folkbildning i regionen

Folkbildningen vill ge människor möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Under våren har arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram en ny folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen fortsatt sin besöksturné och arbetet har landat i ett utkast med fyra insatsområden i fokus för att stärka folkbildningens roll i regionen.

Ny rapport: Berättelsen om Boken kommer

Boken kommer
Folkbibliotekens tjänst Boken kommer innebär hemleverans av böcker till personer som har svårt att själva komma till biblioteket. I en ny rapport framtagen av Regionbibliotek Stockholm lyfts tjänsten upp i ljuset.

Tjänsten Boken kommer har en lång historia i Sverige och är just nu högaktuell i tider av coronavirus där biblioteken erbjuder hemleverans till personer i riskgrupper. Trots att tjänsten finns i de flesta kommuner är kännedomen låg och det är få som använder tjänsten.