Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

Utlysning av särskilt stöd med anledning av coronakrisen

Särskilt kulturstöd

Foto: Jonas Jörneberg

Bli Vallentunas nya KOKO/kommunkoreograf 2021

Vill du arbeta med dans, cirkus och rörelse tillsammans med främst barn och unga i Vallentuna kommun under nästa år?

Dags att söka Scenkonststöd

Pojke på scen
Nu är ansökan öppen för grupper som vill söka Scenkonststöd för 2021. Ansökan ska vara inne senast den 6 oktober 2020.

Scenkonststödet är ett subventionsstöd som kan sökas av teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som spelar eller turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet.

Stödet från kulturnämnden betalar 50 procent av föreställnings-/ biljettkostnaden, plus hela reseersättningen för grupper vid turné. Övriga 50 procent betalas av den kommun/skola som bokar föreställningen.

 

Nu öppnar ansökan om Projektstöd

Foto: Aaron Greenwood/Unsplash
Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka Projektstöd för 2021.

Välkommen med din ansökan senast den 3 november 2020. Beslut om stöden tas den 9 februari 2021.

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor.

 

All information om ansökan finns på sidan om Projektstöd 

 

 

 

Dags att söka Verksamhetsstöd för 2021

Nu har ansökan för Verksamhetsstöd 2021 öppnat. Sista dag för ansökan är tisdag den 1 september 2020.

De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder.

Särskilt stöd stärker regionens kulturaktörer i coronatider

Särskilt kulturstöd
Foto: Denise Jans
I april fattade Region Stockholms kulturnämnd beslut om en särskild utlysning av kulturstöd för att dämpa coronapandemins effekter. 39 mottagare har beviljats stöd varav många är centrala för regionens kulturella infrastruktur.

Drygt 4,6 miljoner i stöd till regionens kulturliv

KKV
Foto: Binge Eliasson
I sista ansökningsomgången för Projektstöd 2020 har totalt 53 ansökningar beviljats stöd från kulturnämnden. Viktigt i urvalet har varit att utveckla och stärka den kulturella infrastrukturen i Stockholmsregionen samt att stötta kulturbranschen som helhet.

Beviljade ansökningar om särskilt stöd

Region Stockholm införde under våren 2020 ett tillfälligt stöd till kulturaktörer för att delvis kompensera för de intäktsbortfall och merkostnader som uppstått till följd av coronapandemin

Kulturförvaltningen mottog 143 ansökningar i den aktuella stödomgången varav 39 beviljas stöd. Till grund för bedömning ligger kulturnämndens kriterier för samtliga ordinarie kulturstöd gällande konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

 

53 beviljade ansökningar om Projektstöd

Tensta konsthall
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Kulturförvaltningen tog emot 226 projektansökningar i sista ansökningsomgången för 2020.  

Totalt har 53 av de 226 inkomna ansökningarna beviljats stöd. Bland de beviljade ansökningarna finns tretton helt nya mottagare som inte tidigare erhållit Projektstöd från kulturnämnden.  

 
Länk till lista över Beviljade Projektstöd på kulturförvaltningens webbplats

 

Ansök om regeringens stöd till kulturaktörer

Nu närmar sig de sista ansökningsdagarna för de 500 miljoner kronor i stöd som regeringen avsatt för kulturområdet. Stödet fördelas av Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden. Se respektive institution för sista ansökningdsdag.

Kulturrådet

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang. Ansökningsperioden är kort och uppdelad på tre olika typer av stöd.

Sidor