Hoppa till huvudinnehåll

Cirkus i stockholmsregionen

Diarienummer
AKTNR 2621-10778
foto 9 okt
Konstarten cirkus kan öppna och skapa nya världar, beröra sinnen som vi kanske inte är så vana att använda.  I vårt arbete får rörelsen vara i fokus, inte ordet som annars har så stor betydelse i vårt samhälle -barn och unga har rätt att få tillgång till många konstformer, intryck och språk 

Detta gör vi

Vårt uppdrag är att stärka och utveckla cirkusens nätverk i staden och i hela länet.

Vi arbetar för att ge cirkusverksamma möjlighet till utveckling, för utbildning och fortbildning av arrangörer och för att barn och unga ska få se professionella cirkusföreställningar. Det leder till ökad kunskap och intresse för den professionella dans- och cirkuskonsten! Särskilt prioriterat är arbetet med för barn och unga. 

Rapporter om cirkus som avstamp för framtiden

2018 publicerade kulturförvltningen rapporten "Länskulturfunktion för samtida cirkus. En utvärdering" av Eric Sjöström. Rapporten behandlar Stockholms läns länscirkusfunktion för samtida cirkus; fortfarande den enda i sitt slag i landet. Här framkommer att den regionala konsulentfunktionen har betytt mycket och att intresset för samtida cirkus är stort bland länets kommuner. Men även att det behövs mer dialog mellan utövare och arrangörer, och en bättre infrastruktur för konstformen i regionen. Ladda ned eller läs rapporten i pdf-format via länken.

Kulturrådets kartläggning 2017 var den första i sitt slag i Sverige och rapporten redogör för vilka utbildningar som finns inom konstformen, vilka fältets aktörer är och hur finansieringen ser ut. Resultaten presenteras i rapporten Professionell samtida cirkus: en kartläggning.

Med utgångspunkt från dessa rapporter anordnades 13 februari ett panelsamtal Läs sammandrag från samtalet under Aktuellt.