Hoppa till huvudinnehåll

Cirkuskonsulenten

Diarienummer
AKTNR 2621-16334
foto 9 okt
Cirkuskonsulentverksamheten har som uppgift att verka för att barn och unga i Stockholms län ska få möta cirkuskonsten. Här ser du en översikt av vilka områden vi arbetar med. 
Det här gör cirkuskonsulenten: 
 
  • Erbjuder coachning och handledning för att ge cirkusartister och grupper möjlighet att lättare nå ut till barn och unga.
  • Skapar möten mellan arrangörer, samordnare, producenter och artister, grupper.
  • Erbjuder fortbildning, coaching, inspirationsdagar till lärare och pedagoger.
  • Deltar på festivaler, utbudsdagar, mötesplatser där vi kan möta aktörer och arrangörer.
Inspirationsdag Cirkus   

Sedan flera år genomför Region Stockholm Dans Cirkus en Inspirationsdag för Cirkus. 

En viktig dag för många, där mötet mellan arrangörer och cirkusartister är i fokus. Det visas några hela föreställningar, pitchar och work in progressarbeten presenteras -en möjlighet för regionernas samordnare, arrangörer och cirkusartisterna att få prata med varandra och knyta kontakter. In i det sista var det oklart om vi skulle kunna genomföra den. Skulle den bli digital eller helt inställd? Men vi kunde äntligen mötas på riktigt, i verkligheten, om än i liten skala i Haninge kulturhus och på säkert avstånd.  Dagen filmades av Jennifer Drotz Ruhn, se filmen på vimeo.

Cirkusflätan

Region Stockholm Dans Cirkus ingår numera i ett spännande treårsprojekt tillsammans med Region Östergötland och Region Västra Götaland. Ett interregionalt samarbete med målet att skapa ännu mer samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige. För att ytterligare stärka cirkusen gör regionerna nu en gemensam satsning – för att skapa strukturer för fortsatt arbete och utveckling. Som första del skapas varsitt råd utifrån de tre prioriterade områdena i projektet: 
Det pedagogiska perspektivet, Utövarperspektivet, Arrangörsperspektivet. 
Region Stockholm Dans Cirkus leder arbetet kring arrangörsperspektivet och i varje råd sitter representanter från alla tre regionerna.  Vill du veta mer om cirkusflätan går det bra att kontakta cirkuskonsulenten. 

Nätverk för arrangörer

Varje år arrangeras ca 4 nätverksträffar för arrangörer i kommunerna. Träffarna är en samverkan med Länsmusiken i Stockholm och Film Stockholm och en möjlighet att träffa kollegor för erfarenhetsutbyte. Aktuella ämnen tas upp, föreläsare bjuds in och det finns möjlighet att träffa konsulenter och producenter inom dans, cirkus, film och musik. Anmäl dig till utskick om träffarna via mejl.

Dans och Cirkusfrukost

Cirkusartister och danskonstnärer får genom våra frukostmöten information om aktuella ämnen och möta möjlighet att möta arrangörer och bidragsgivare. Konstnärer delar med sig av sina erfarenheter kring t ex olika konstnärliga arbeten, Skapande skola-projekt eller förhållningsätt till publik och arrangörer. Anmäl dig till utskick om frukostmötena via mejl.

DANSISTAN/CIRKUSISTAN

Dans Cirkus samarbetar kontinuerlig med arrangörsnätverket DANSISTAN. Nätverket består av 25 scener i Stockholms stad och i regionen som kontinuerligt visar dans och cirkusföreställningar för skolan och förskolan. Via länken kan du som cirkusartist söka in med din föreställning.
 


Innehållsansvarig: Lillemor Strand Bandmann
Sidan uppdaterades: 2020-11-05