Hoppa till huvudinnehåll

Region Stockholm | DANS CIRKUS

Diarienummer
AKTNR 2535-15309
Marmelad
Region Stockholm Dans Cirkus arbetar för att skapa nyfikenhet och förståelse för dans och cirkus och stödja nya och befintliga arrangörer. Vårt uppdrag är att stärka dans- och cirkuskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform och utveckla dansens och cirkusens infrastruktur i länet.

Dans cirkus

Dans

Danskonsulenterna kan hjälpa till med rådgivning och subvention vid inköp av dansföreställningar samt medverkan vid arrangemang av dansprojekt och konferenser.
Läs mer om danskonsulenterna här.
 

Cirkuskonsulent

Cirkus

Cirkuskonsulentverksamheten har som uppgift att verka för att barn och unga i Stockholms län ska få möta cirkuskonsten. Detta genom att förmedla cirkusföreställningar med scenkonststöd och genom coachning, stöd och fortbildning.
Läs mer om cirkuskonsulenten här.
 

Nätverk och projekt

Koko kommunkoreograf
Koko/kommunkoreograf

KOKO/Kommunkoreograf är modell för att stationera en koreograf i en kommun. Den här formen av residens gör att dansen kommer nära kommuninvånarna. 

Läs mer om KOKO

CirkusMania

Festivalen CirkusMania är Stockholms läns nya festival för professionell cirkuskonst. Dans Cirkus stödjer festivalen med scenkonststöd och projektstöd.

 
Cirkusresidens
Cirkusresidens

Under hösten 2019 arbetade en grupp cirkusartister fram föreställningen Sorti i ett residensprojekt. Ett samarbete mellan Region Stockholm Dans Cirkus, Haninge kommun och Floda kulturproduktion.

Läs mer om projektet

Communitydans
Communitydans och cirkus

Communitydans och cirkus är en metod för att ge icke-dansare möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär som utgår från en plats och dess invånare.
Läs mer om communitydans och cirkus

Dans på röda linjen
Dans på röda linjen

Dans på röda linjen är ett samarbete som länkar samman dansplatser för att unga ska få tillgång till mer dans. Dans på röda linjen samordnar event, föreställningar och utbildningar för att fler unga ska hitta och åka mellan platserna. 
Läs mer om Dans på röda linjen

Dansresidens på bibliotek

I vår har koreografen Anna Källblad fått uppdraget att arbeta med sexåringar på Hallonbergens bibliotek. Genom dans, koreografi och rörelse kommer hon arbeta läsfrämjande och göra dans mer tillgänglig i barnens vardag.
Läs mer om projektet

Skapa dans 

Skapa dans är en koreografitävling för unga, 14-22 år. Region Stockholm Dans Cirkus har arrangerat danstävlingen sedan 2012 för att nå ut till dansintresserade ungdomar i regionen. 

Läs mer om Skapa dans