Hoppa till huvudinnehåll

Dans Cirkus

Diarienummer
AKTNR 2535-12756
Konstarterna dans och cirkus kan öppna och skapa nya världar, beröra sinnen som vi kanske inte är så vana att använda. I vårt arbete får rörelsen vara i fokus, inte ordet som annars har så stor betydelse i vårt samhälle. Barn och unga har rätt att få tillgång till många konstformer, intryck och språk.

Detta gör vi

Vårt uppdrag är att stärka och utveckla dansens och cirkusens nätverk i staden och i hela länet.

Våra målgrupper

Vi arbetar för att ge de dans- och cirkusverksamma möjlighet till utveckling, för utbildning och fortbildning av arrangörer och för att barn och unga ska få se professionella dans- och cirkusföreställningar. Det leder till ökad kunskap och intresse för den professionella dans- och cirkuskonsten! Särskilt prioriterat är arbetet med för barn och unga. 

Foto Dans Cirkus 1


Våren 2019

 

Dansens dag 2019

Dansen dag på röda linjen
Kom och åk med på en mobil danshappening den mellan 13.00-16.15!
Dans på fyra platser med fjorton olika dansorganisationer.

Skapa-dans workshop i april

Nu kan unga mellan 14-22 år som skapar egen dans anmäla sig eller dansgrupp till Skapa dans. Skapa dans är en koreografitävling som arrangeras den 28 september på Dansens Hus. Skapa dans är en kreativ möjlighet för dig eller din dansgrupp att skapa koreografi på egen hand. Du som tävlar ska vara född mellan -97 och -05 samt vara skriven i Stockholms län. Alla dansstilar och dansgenrer är välkomna. Utöver tävlingen den 28 september, arrangerar Skapa dans en inspirerande workshop med dansaren och koreografen Emelie Empo Enlund den 14 april kl.14-16 på Riksteatern, Hallunda. Länk till anmälan.

Det händer mycket inom cirkusen 

Dels har det gjorts en utvärdering av cirkuskonsulentverksamheten i Region Stockholm och tidigare gjorde Kulturrådet en stor kartläggning över den samtida cirkusen i Sverige. 
Under Subcase arrangerade Region Stockholm ett panelsamtal där Eric Sjöström var moderator. Han inledde med att presentera cirkuskonsulentutvärderingen och läs mer här om vad de medverkande hade för tankar kring cirkusens utveckling. DIS ser att cirkusen tar allt större plats bland de andra konstformerna men behöver fortfarande hjälp att komma ut till länets invånare ett regionalt men även nationellt samarbete kan ge ringar på vattnet och generera kunskap, medel och möjligheter till mer cirkus!  

Frukostmöte om olika stöd

Den 22 januari samlades cirkus och danskonstnärer på DIS frukostmöte för att få information om de olika stöd som finns i Stockholms stad och i Region Stockholm.

Erik Häger och Lena Strömberg Lagerlöf på Kulturförvaltningen Region Stockholm berättade om kulturstöd och verksamhetsstöd. De berättade bl a om att barn och unga fortsatt är en prioriterad målgrupp, att projekten ska ha regional angelägenhet och att kultur i skärgården är viktigt att få ut. Läs mer om stöden här.

Från Stockholms stad kom Mia Crusoe och Karin Rowland som berättade om sina stöd. Kulturstöd och utvecklingsstöd kan sökas flera gånger per år. Ju större summa som söks desto högre krav på ansökan. Här kan du läsa om kulturstöd och utvecklingstöd. Kulan, webbplatsformen för kultur i skola och förskola är både en digital utbudskatalog och ett stödsystem där varje elev kan få 50 kr i subvention genom Kulanpremien. En positiv nyhet är att från och med i år kan Kulan ge 50% subvention till uppsökande föreställningar i Stockholm stad. Här kan du läsa om Kulan.

Från DIS berättade Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent om Scenkonststödet för dans och cirkusföreställningar. Det är en subvention till kommuner i regionen(ej Stockholm stad) på 50% av gaget. Du som utövare får automatiskt stödet om du har fått annat stöd av staden, regionen eller Kulturrådet. Om du inte har fått stöd från nämnda orgaisationer så kan du ändå få subvention om din föreställning kompletterar utbudet och håller hög konstnärlig kvalitet.

Åsa Fagerlund berättade om DIS andra nätverk och arbetsområden. På hemsidan har DIS en bank av Skapande skola-projekt där skolor kan hitta aktuella och intressanta samarbeten med dans och cirkus. Kontakta DIS om du vill lägga in ett projekt. Nätverket Community dans har funnits sedan 2014 och är en träffpunkt för danskonstnärer som arbetar med community dans som metod. DIS samarbetar med danskonsulenterna på Kultur i Väst, Västra Götaland för att regelbundet arrangera träffar för erfarenhetsutbyte, fortbildning och föreläsningar. Fler cirkusartister och danskonstnärer från olika dansstilar välkomnas till nätverket. Vill du ha info om träffarna? Kontakta DIS via e-post.

Tack alla som kom! 

Zebradagen

Vi bjöd in förskollärare, arrangörer, danspedagoger och andra intresserade för att ta del av tankar och dans kring kropp, gränser och barn till Zebra Dans lokaler i mars 2019.

Anna Sparrman, professor i tema Barn vid Linköpings universitet, berättade om sin forskning.  Om hur synen på nakenhet har förändrat, hur barn ser på nakenhet i te x konstbilder och hur den pedofila blicken har blivit norm. Vem har makten äver barns kroppar och vem får synas var? Anna berättade om tillfällen där barn har varit med på foton som har väckt starka känslor hos vuxna t ex fotot av Olympia, 6 år. Länk till artikel om det här.

Minna Krooks föreställning OBS! Superviktigt! för barn från 4 år tog sedan plats på scen. Med humor och viga kroppar ställdes frågor som; Var på en hund kan man klappa? Var på en kompis kan man klappa? Minna Krook berättade om hur föreställningen arbetades fram genom att utforska gränser och fundera över vad som verkligen är viktigt här i livet och att vilja vaska fram en "livsvisdom" att dela med sig av. Se en trailer här.

My Gren som är ZebraDans egen danspedagog fick upp alla besökare på dansgolvet för att pröva både olika bokstäver i kroppen och att skulptera kroppsskulpturer i par. Det avslutades med en stor maskinskulptur med både ljud och rörelse och engagemanget från besökarna var fantastiskt! Här hittar du till ZebraDans hemsida

Slutligen visas vår dansfilm med barn på scen. Vad händer när professionella dansare och barn arbetar tillsammans i en föreställning? Har vi i Sverige en annan syn än exempelvis i Frankrike? Varför väcker viss kontakt mellan barn och vuxna starka känslor? Hur kan koreografen skapa förtroende och jämlikhet på scen? Frågorna är många fler än svaren. Men vi fortsättar att ställa oss dem och och fortsätter att diskutera. Tack alla som deltog!