Hoppa till huvudinnehåll

Dans- och Cirkusfrukost på distans

Diarienummer
AKTNR 2972-14677
Se filmen från vårens andra frukostmöte för dig som är dans- eller cirkusutövare och intresserad av att fördjupa och fundera kring mötet med en barnpublik. Temat för mötet den 5 maj var: Hur kan vi prata med den unga publiken om scenkonst?


Rebecka Brinch fil. dr i teatervetenskap vid Stockholms universitet gav en intressant föreläsning om barnens tankar om scenkonst och vikten av de vuxnas engagemang. Minna Krook, koreograf och konstnärlig ledare för Minna Krook Dans delade med sig av sin erfarenhet av att arbeta med scenkonst för barn och hur hon helst vill möta publiken.

Under frukostsamtalet fick vi flera olika perspektiv på hur vi kan samtala med barn om deras scenkonstupplevelser. Vad tycker barn om scenkonst? Måste man prata med barn om scenkonst på ett annat sätt än man pratar med vuxna? Rebecka Brinch hade flera tankar och slutsatser från sin forskning och i sina möten med barnpubliken. Minna Krook reflekterade utifrån sin långa erfarenhet av att möta barnpubliken. Vad är det viktigaste med mötet på scenen? Vad är lätt att missa som ny utövare? Är det viktigt hur publik och utövare möts redan i foajén?

I filmen ovan kan du se delar av frukostmötet.

 
Mer information om de medverkande

Rebecka Brinch är filosofie doktor i teatervetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör samtida scenkonst, teater för unga, barnkultur och föreställningsanalys. Under 2020 arbetar Rebecka med ett postdoktoralt pilotprojekt om migration, representation och mångfald i samtida scenkonst för unga. Rebecka disputerade med avhandlingen Att växa sidledes: Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga, en studie av Suzanne Ostens teater för barn.

Minna Krook är koreograf, dansare och konstnärlig ledare för danskompaniet Minna Krook Dans. Hon har i 30 år skapat och turnerat dansföreställningar för barn och unga i hela landet och internationellt. Nu senast "Obs! Superviktigt!" om livsvisdom. Hon har även skrivit och regisserat pjäser för den unga publiken på Helsingborg Stadsteater, Uppsala Stadsteater och för fria teatergrupper. www.minnakrookdans.se