Hoppa till huvudinnehåll

Danskonsulenterna

Diarienummer
AKTNR 3233-18271
Friktion-Dans mellan trådar

Danskonsulenterna

Länskulturkonsulenterna för Dans och Cirkus arbetar för att skapa nyfikenhet och förståelse för dans och cirkus och stödja nya och befintliga arrangörer. Vårt uppdrag är att stärka dans- och cirkuskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform och utveckla dansens och cirkusens infrastruktur i länet.

Dans

Danskonsulenterna kan hjälpa till med rådgivning och subvention vid inköp av dansföreställningar samt medverkan vid arrangemang av dansprojekt och konferenser.

Nätverk och projekt

Vallentuna KOKO 2021 klara
Koko/kommunkoreograf

 

KOKO/Kommunkoreograf är modell för att stationera en koreograf i en kommun. Den här formen av residens gör att dansen kommer nära kommuninvånarna. 

Vi har tagit fram en handbok för de kommuner och aktörer som vill ha ett praktiskt stöd i att etablera en kommunkoreograf. 

Läs mer om KOKO/Kommunkoreograf

Syntolkning: två unga dansare
Communitydans

Communitydans och cirkus är en metod för att ge icke-dansare möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär som utgår från en plats och dess invånare.

Läs mer om Communitydans och cirkus

Dansresidens på bibliotek

I vår har koreografen Anna Källblad fått uppdraget att arbeta med sexåringar på Hallonbergens bibliotek. Genom dans, koreografi och rörelse kommer hon arbeta läsfrämjande och göra dans mer tillgänglig i barnens vardag.

Läs mer om projektet Hallonbergen Stories

Dans på röda linjen
Dans på röda linjen

Dans på röda linjen är ett samarbete som länkar samman dansplatser för att unga ska få tillgång till mer dans. Dans på röda linjen samordnar event, föreställningar och utbildningar för att fler unga ska hitta och åka mellan platserna.

Läs mer om Dans på röda linjen

Dansprogrammet

Dansprogrammet är en satsning för att stärka unga dansare i sin utveckling och kännedom om dansen och kulturen som yrkesområde.

Läs mer om Dansprogrammet

Skapa dans
Skapa dans 

Skapa dans är en koreografitävling för unga, 14-22 år. Region Stockholm Dans Cirkus har arrangerat danstävlingen sedan 2012 för att nå ut till dansintresserade ungdomar i regionen. 

Läs mer om Skapa dans