Hoppa till huvudinnehåll

Danskonsulenterna

Diarienummer
AKTNR 2864-15952
Danskonsulenterna
Våra danskonsulenter erbjuder bland annat rådgivning, arrangemang och stöd. Här ser du en översikt av vad vi arbetar med. 
Danskonsulententerna kan hjälpa dig med:
 
  • Rådgivning när du vill köpa en dansföreställning eller ett dansprojekt.
  • Subventioner när du köper en dansföreställning. 
  • Arrangemang och eller medverkan vid seminarier, konferenser, studiedagar och fortbildningstillfällen.
 
Dansresidens

Om du vill satsa lite mer på dansen och hysa en koreograf i din stadsdel eller kommun under en längre tid kan vi hjälpa dig med ett så kallat dansresidens. Koreografen kan på olika sätt involvera olika målgrupper i arbetet, till exempel som referenspublik, i dansverkstäder eller som medverkande i föreställningen.  

Friktion dans

Kulturkatalogen

Här ser du också Region Stockholms kulturkatalog med bokningsbara föreställning. 

I Stockholms stad subventioneras föreställningarna med Kulanpremien. Läs mer om Kulanpremien på Stockholms stads webbplats.

Nätverk för arrangörer

Varje år arrangeras ca 4 nätverksträffar för arrangörer i kommunerna. Träffarna är en samverkan med Länsmusiken i Stockholm och Film Stockholm och en möjlighet att träffa kollegor för erfarenhetsutbyte. Aktuella ämnen tas upp, föreläsare bjuds in och det finns möjlighet att träffa konsulenter och producenter inom dans, cirkus, film och musik. Anmäl dig till utskick om träffarna via mejl

Dans och Cirkusfrukost

Cirkusartister och danskonstnärer får genom våra frukostmöten information om aktuella ämnen och möta möjlighet att möta arrangörer och bidragsgivare. Konstnärer delar med sig av sina erfarenheter kring t ex olika konstnärliga arbeten, Skapande skola-projekt eller förhållningsätt till publik och arrangörer. Anmäl dig till utskick om frukostmötena via mejl.

DANSISTAN/CIRKUSISTAN 

Dans Cirkus samarbetar kontinuerlig med arrangörsnätverket DANSISTAN. Nätverket består av 25 scener i Stockholms stad och i regionen som kontinuerligt visar dans och cirkusföreställningar för skolan och förskolan. Här kan du som koreograf söka in med din föreställning. 

Följ oss

Följ gärna Region Stockholm Dans Cirkus på Facebook för att se vad som är på gång.
 


Innehållsansvarig: Åsa Fagerlund
Sidan uppdaterad: 2020-11-06