Hoppa till huvudinnehåll

Dialoger och möten

Diarienummer
AKTNR 2914-13525
Dialogmöten
I arbetet med strategisk samordning har kulturförvaltningen i uppdrag att utveckla metoder och långsiktiga arbetssätt för att löpande genomföra dialoger med företrädare för civilsamhället, de professionella kulturskaparna samt kommunerna i länet i syfte att identifiera möjligheter till och hinder för ökad tillgång till kultur i hela länet.

Ökad tillgänglighet till och deltagande i kulturlivet är ett prioriterat insatsområde som i Kulturstrategin för att uppfylla målen i RUFS 2050 (Regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen).

Ur Kulturstrategin: Att utveckla metoder och långsiktiga arbetssätt för att löpande genomföra dialoger med företrädare för civilsamhället, de professionella kulturskaparna samt kommunerna i länet i syfte att identifiera möjligheter till och hinder för ökad tillgång till kultur i hela länet. 

 

Dialogmöten

Under 2019 upprättade kulturförvaltningen formaliserade dialoger med företrädare för det regionala kulturlivet. Syftet med dialogerna är att strategiskt samordna utvecklingen av regionens kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan. Under 2020 breddas processen till att omfatta alla Kulturnämndens ansvarsområden såsom folkbildning, föreningsliv och idrott. 

Läs mer om dialogmöten här
 

Stockholmstinget

Stockholmstinget är en ny mötesplats för alla som arbetar med att stärka kulturens, idrottens, folkbildningens och föreningslivets roll i det regionala utvecklingsarbetet. Det första Stockholmstinget ägde rum 14 november 2019 och samlade olika kompetenser och nätverk från hela Stockholmsregionen för att lyfta gemensamma frågeställningar och lära av varandra. Den 19 november 2020 återkommer Stockholmstinget. 

Läs mer om Stockholmstinget